Fotowoltaika dostanie wsparcie. Będzie więcej instalacji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
21-05-2018,14:15 Aktualizacja: 21-05-2018,14:08
A A A

Branża fotowoltaiczna będzie w najbliższych latach dynamicznie się rozwijać - twierdzą eksperci Instytutu Energetyki Odnawialnej, którzy co roku przygotowują raport na temat sytuacji na rynku PV.

Tegoroczny raport IEO pt.: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2018” po raz pierwszy w większym zakresie będzie dotyczył rozwoju rynku w systemie aukcyjnym. Aukcje OZE w ramach ustawy OZE z 2015 r. wystartowały pod koniec grudnia 2016 r. Kolejna odbyła się w czerwcu 2017 r. Łącznie w pierwszej aukcji (dla nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW) wygrały 84 oferty, w drugiej zaś aż 352 (ponad cztery razy więcej). 

systemy fotowoltaiczne, fotowoltaika w parafiach, unijne dofinansowanie, turbina wiatrowa, energia słoneczna

Parafie będą produkowały energię za unijną dotację

Ponad 300 osób będzie mogło za darmo przeszkolić się w nowo otwartym Ośrodku Szkoleniowym Nowoczesnych Technologii Odnawialnych Źródeł Energii w Błażowej na Podkarpaciu. Ze szkoleń organizowanych przez ośrodek skorzystać ma około 320...

Z monitoringu rynku IEO wynika, że w sumie uruchomiono około 40 instalacji fotowoltaicznych, w tym:

  • w ramach pierwszej aukcji około 20 instalacji o łącznej mocy 19 MW
  • w ramach drugiej aukcji również około 20 instalacji o łącznej mocy 8 MW (w większości małe instalacje o mocy poniżej 0,5 MW).

Do końca 2018 roku powinno jeszcze powstać 50 MW instalacji fotowoltaicznych, zaś do połowy 2019 r. nawet 280 MW.

- Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość wolumenów w zaproponowanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o OZE, w nowym koszyku aukcyjnym przeznaczonym dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych, w efekcie tegorocznych aukcji, spodziewanych w trzecim kwartale, zainstalowanych może być 750 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Skumulowana moc w systemach fotowoltaicznych może przekroczyć 1,2 GW na koniec 2020 roku - mówią eksperci IEO. 

Fotowoltaika, panele fotowoltaiczne, energia słoneczna, kalifornia, stany zjednoczone

Nowe domy będą musiały być zasilane energią słoneczną

Wszystkie osoby i firmy stawiające domy oraz niskie apartamentowce w Kalifornii (USA) będą musiały wyposażyć je w systemy generowania energii ze źródeł słonecznych. Przepisy zaczną obowiązywać za dwa lata. "The New York Times"...

Podkreślają, że byłby to bardzo duży skok dla branży fotowoltaicznej. Tym bardziej, że według Urzędu Regulacji Energetyki, moc w systemach PV wynosi około 108 MW (nie licząc mikroinstalacji).

Tak duże inwestycje w sektorze OZE/PV są również wyzwaniem pod względem zabezpieczenia finansowego. Zdaniem Związku Banków Polskich, łączna kwota jeszcze niespłaconych kredytów udzielonych przez banki na finansowanie projektów OZE, głównie wiatrowych, sięgnęła już 11 mld zł.

- Banki dostrzegają mankamenty otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje energetyka odnawialna. Wymieniają głównie: brak szerszej perspektywy, rzędu 25 lat, w polityce państwa, doraźne i nie zawsze przemyślane regulacje oraz niestabilność prawa i narastającą niepewność legislacyjną. Rodzi to ryzyka i ma wpływ na dostępność finansowania bankowego dla nowych projektów, zwłaszcza mniejszych, krajowych inwestorów oraz na skalę rozwoju inwestycji i koszty wykorzystania OZE - przekonują specjaliści instytutu. 

energia słońca, systemy ciepłownicze, energia cieplna, kolektory słoneczne, wioski bioenergetyczne, projekt big solar

Powstają wioski korzystające tylko z ciepła słonecznego

W tym roku sektor energetyki słonecznej cieplnej wygeneruje, po raz pierwszy w historii, 1 TWh energii w ciepłownictwie - przewidywał Werner Lutsch, przewodniczący europejskiego stowarzyszenia Euroheat&Power podczas 5. Międzynarodowej...

Według nich, potrzebne jest więc sprawne procedowanie projektu ustawy w Parlamencie i odblokowanie możliwości inwestycji we wszystkich segmentach rynku OZE (bez dyskryminacji instalacji fotowoltaicznych o krótkich terminach realizacji inwestycji).

- Energetyka odnawialna, także funkcjonująca w uchodzącym za bezpieczny systemie aukcyjnym, wymaga stabilizacji i przewidywalności oraz monitorowania efektów wcześniej podjętych działań - dodają.

IEO zwraca uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje kompleksowy raport pokontrolny pn.: „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”. Raport zostanie opublikowany za 2-3 miesiące wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Zdaniem instytutu, niezależnie od bieżących działań legislacyjnych, konieczne jest też dokonanie kompleksowego przeglądu funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z OZE.

 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama