Powstają wioski korzystające tylko z ciepła słonecznego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
02-05-2018,11:05 Aktualizacja: 02-05-2018,10:57
A A A

W tym roku sektor energetyki słonecznej cieplnej wygeneruje, po raz pierwszy w historii, 1 TWh energii w ciepłownictwie - przewidywał Werner Lutsch, przewodniczący europejskiego stowarzyszenia Euroheat&Power podczas 5. Międzynarodowej Konferencji Słonecznych Systemów Ciepłowniczych w austriackim Graz.

350 ekspertów dyskutowało o strategii rozwoju sektora słonecznych systemów ciepłowniczych. Według badań rynkowych, udział energii słonecznej współpracującej z systemami ciepłowniczymi wzrośnie do 240 TWh w 2050 roku. Będzie to równoznaczne z 15-proc. europejskim zapotrzebowaniem na energię cieplną. 

fotowoltaika, farma fotowoltaiczna, elektrownia fotowoltaiczna, panele fotowoltaiczne, wojewódzki sąd administracyjny

Wyrok sądu korzystny dla farm fotowoltaicznych

Do tej pory sądy orzekały, że budowa farmy fotowoltaicznej musi spełniać wymogi wynikające z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu...

Biorąc pod uwagę średni wzrost rynku w ostatnich pięciu latach, równy 35 proc rocznie, Lutsch twierdził, że słoneczna energia cieplna i ciepłownictwo osiągną ten cel. - Zaczęły już ze sobą współpracować - przekonywał.

Dobrze rozwinięta technologia słonecznych systemów ciepłowniczych jest wprowadzana coraz częściej w krajach takich, jak Dania, Szwecja, Austria, Francja czy Niemcy na coraz większą skalę. Istnieją instalacje dostarczające ciepło słoneczne do miast, powstają wioski bioenergetyczne, gdzie ciepło słoneczne pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło w okresach letnich, budowane są wielkopowierzchniowe farmy o mocach powyżej 100 MWth (np. w duńskim mieście Silkeborg).

W porównaniu z poprzednią konferencją w duńskim Billund, która odbyła się w 2016 roku, liczba uczestników wzrosła dwukrotnie. W obecnej edycji uczestniczyło 350 osób z 33 krajów.

instalacje solarne, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, oze, podlasie

Kolektory i panele trafią na domy mieszkańców

Ponad 800 urządzeń wykorzystujących energię słoneczną trafi do mieszkańców kilku gmin Podlasia. To efekt podpisanych umów na zakup i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego....

Christian Fink z AEE INTEC w Graz i Thomas Pauschinger z Instytutu Badań Steinbeis w Stuttgarcie, oceniają wzrost liczby uczestników jako pozytywny sygnał zainteresowania wykorzystaniem energii słonecznej w lokalnych sieciach ciepłowniczych. Pauschinger podkreślał, że Komisja Europejska wspiera międzynarodową współpracę i rozwój słonecznych sieci ciepłowniczych.

Podczas konferencji odbyły się spotkania wyjazdowe do miejscowości, w których działają wielkowymiarowe instalacje kolektorów słonecznych wspomagające systemy ciepłownicze. Spotkania umożliwiły nawiązanie kontaktów biznesowych.

Graz nieprzypadkowo zostało wybrane na organizatora konferencji. To drugie co do wielkości miasto w Austrii planuje realizację projektu „Big Solar”, w ramach którego przewidziana jest budowa instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 450 tys. m2.

Christian Purrer z Energie Steiermark podkreślił, że celem projektu „Big Solar” jest znaczący wzrost udziału energii odnawialnej w dostawie ciepła w najbliższych latach. - Kluczową rolę w naszym projekcie odgrywa energia słoneczna we współpracy z sezonowymi magazynami ciepła - mówił.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama