Jak poradzić sobie ze stokłosami i życicami na plantacjach zbóż ozimych?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
06-04-2020,13:40 Aktualizacja: 06-04-2020,15:01
A A A
Obecność miotły zbożowej, prawie na wszystkich polach obsianych oziminami - od pszenicy przez pszenżyto, jęczmień, aż po żyto - jest obrazem, który już nikogo nie dziwi. Podobne zjawisko obserwuje się ostatnio z wyczyńcem polnym, który od północno-zachodnich rejonów Polski coraz agresywniej wdziera się w głąb kraju. Niestety na tym nie kończą się problemy z chwastami jednoliściennymi w oziminach, bo coraz częściej napływają z terenu informacje o pojawianiu się na polach stokłos i życic. Jak mogą poradzić sobie z tymi problemami rolnicy?
 
W przypadku miotły i wyczyńca, jeżeli nie są formami uodpornionymi, nie ma większego problemu ze zwalczaniem i asortymentem odpowiednich środków chwastobójczych. Dostępność herbicydów w tym przypadku jest znaczna. 
 
miotła zbożowa, perz właściwy, chwasty jednoliścienne, zwalczanie chwastów jednoliściennych, chwastnica jednostronna

Uciążliwe chwasty jednoliścienne. Jak je zwalczyć?

Wśród chwastów jednoliściennych na polach uprawnych problemem są przede wszystkim trawy. W krajowej florze występuje ponad 160 gatunków traw, z czego około 10% zachwaszcza pola uprawne. Do tego należy dodać samosiewy...
Gorzej, jeżeli na polach zaczynamy mieć do czynienia ze stokłosami i życicami, które należą do chwastów dość odpornych, zwłaszcza, że niektóre są gatunkami wieloletnimi. Groźba ich pojawienia się na plantacjach zbóż częściowo wynika z faktu, iż niektóre z nich są gatunkami uprawnymi, przenikającymi na sąsiednie pola. 
 
Powinny być zwalczane nawet, jeżeli nie pojawiają się masowo, by nie dopuścić do sytuacji, jaką aktualnie stwarza miotła zbożowa i/lub wyczyniec polny. Zwłaszcza, że skutecznych herbicydów zalecanych do zwalczania tych gatunków jest stosunkowo mało. 
 
Najskuteczniejsze mieszaniny fabryczne
 
Atlantis 12 OD i jego odpowiednik Aprilia 12 OD zawierają jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metylowy. Skład ten pozwala na wyeliminowanie z plantacji wieloletniej stokłosy żytniej. Zalecaną dawkę 0,9-1,2 l/ha należy zastosować wraz z ruszeniem wegetacji wiosennej do początku strzelania w źdźbło pszenicy i pszenżyta. 
 
opryskiwanie, rzepak, opryskiwacz, ciągnik, Sahryń, Witold Ferens

Coraz więcej chwastów jednoliściennych

Zagadnienie zwalczania chwastów jednoliściennych można podzielić na dwa zasadnicze bloki problemowe. Pierwszy to niszczenie ich w uprawach roślin dwuliściennych i analogicznie w uprawach jednoliściennych obejmujących zboża i kukurydzę. Można...
Bardziej rozbudowana forma tego herbicydu (Atlantis Star), który wzbogacony jest o tienkarbazon metylu, zwalcza dodatkowo wieloletnią i jednoroczną życicę wielokwiatową, ale często także zimującą stokłosę dachową. W celu eliminacji tych gatunków należy zastosować Atlantis Star w dawce 0,333 kg/ha od początku krzewienia do drugiego kolanka pszenicy i pszenżyta. Preparat należy stosować łącznie z adiuwantem Biopower w dawce 1,0 l/ha. W życie preparat można stosować w dawce 0,2 kg/ha, co powoduje jedynie zahamowanie wzrostu omawianych gatunków.
 
Na innych substancjach czynnych opiera się działanie preparatu Avoxa 50 EC, którego składnikami są pinoksaden i piroksysulam (piroksulam). Preparat jest zalecany w dawce 1,35-1,8 l/ha w pszenicy, pszenżycie i życie od momentu ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka. Gatunkami wrażliwymi są m.in. życica trwała i wielokwiatowa. 
 
Kolejny wariant zwalczania tych gatunków to preparat Corello (florasulam + piroksysulam). Zalecany do zwalczania jedynie osobników młodych, które skiełkowały w odchwaszczanej uprawie jesienią (rzadziej) lub wiosną. Zalecana dawka to 265 g/ha łącznie z jednym z wybranych adiuwantów (np. Atpolan Bio 80 EC lub Olbras 88 EC lub Actirob 842 EC - 1,0 l/ha). Zabieg powinien być wykonany, gdy zboża zaczynają krzewić się, ale nie później niż do drugiego kolanka.
 
W celu równoczesnego zwalczania stokłosy płonnej, stokłosy żytniej i życicy trwałej można zastosować Monolith 11,25 WG (mezosulfuron metylowy + propoksykarbazon sodowy). Wymagana dawka to 0,33 kg/ha, którą można zaaplikować w pszenicy, pszenżycie i życie.
 
zwalczanie chwastów, technika aplikacji, opady deszczu, skuteczność zwalczania chwastów, wilgotność gleby, temperatura

Dlaczego chwasty nie zostały zniszczone? Odpowiedzi może być kilka

Stosując herbicydy rolnicy oczekują, że skutecznie i szybko pozbędą się problemu chwastów w uprawie. Niekiedy jednak efekt chwastobójczy nie jest zadowalający, tymczasem przyczyna często bywa prozaiczna, bo to co niby jest tak bardzo...
Preparat można także stosować w dawce 0,2 kg, która jedynie zahamuje rozwój tych gatunków. We wszystkich zabiegach, obligatoryjnie zalecany jest dodatek adiuwanta Biopower - 1,0 l/ha. Optymalny termin stosowania, to początek fazy krzewienia do drugiego kolanka. 
 
Pojedyncze substancje razem i osobno
 
Sam propoksykarbazon sodowy (Attribut 70 WG) - zalecany w najwyższej dawce 100 g/ha - zwalcza jedynie stokłosy. Stokłosę żytnią i tylko ją, można zniszczyć stosując sulfosulfuron (Apyros 75 WG, Nylon 75 WG), ale także w najwyższej z zalecanych dawek - 26,5 g/ha. W tych dawkach, preparaty ograniczają także występowanie perzu właściwego. 
 
Apyros jest obligatoryjnie zalecany z adiuwantem Atpolan 80 EC (1,5 l/ha), natomiast Attribut można stosować ze środkiem wspomagającym. Oba herbicydy są zalecane w pszenicy i pszenżycie od ruszenia wegetacji wiosennej. Substancje czynne wchodzą w skład mieszanin fabrycznych, ale są dostępne także jako herbicydy jednoskładnikowe.

Przykłady łącznego stosowania są wskazówką do wykorzystania ich także jako składników mieszanin zbiornikowych, które można wykorzystać według własnych receptur, pod warunkiem, że posiadają odpowiednią rejestrację i pokrywające się terminy stosowania.
zwalczanie chwastów dwuliściennych, uciążliwe chwasty dwuliścienne, gatunki ozime i zimujące chwastów,

Zwalczanie uciążliwych chwastów dwuliściennych

Chwasty „uciążliwe” to ulubiony zwrot producentów herbicydów, którzy zalecają środki chwastobójcze niszczące określone gatunki. Co on oznacza? Czy jest jakaś granica? A może wszystkie chwasty są uciążliwe?...
 
Zalety i wady
 
Zaletą omawianych preparatów jest - co wydaje się oczywiste - równoczesne zwalczanie miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Można je uznać za działające kompleksowo.
 
Zalecane preparaty do zwalczania stokłos i życic są głównie selektywne dla pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. W życie część z nich można stosować w pełnych dawkach, a niektóre ze względu na ograniczoną selektywność, w dawkach obniżonych. W takiej sytuacji także wrażliwość traw jest ograniczona i efekt ich zwalczania nie jest pełen. Najgorzej sprawa przedstawia się w jęczmieniu, w którym aktualnie nie można zwalczać omawianych gatunków traw.
 
Stokłosy i życice największą wrażliwość wykazują od fazy trzech liści do pełni krzewienia. Fazy te pokrywają się z zaleceniami stosowania preparatów w określonych fazach rozwojowych zbóż. Czynnik ten należy wykorzystać. Można je zwalczać nawet, jeżeli są nieco bardziej rozwinięte, jednak należy stosować wtedy najwyższe zalecane dawki, a jeżeli jest to wskazane koniecznie używać adiuwantów.
 
  • Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 3-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!