Dokarmianie dolistne ozimin jesienią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
11-10-2019,7:00 Aktualizacja: 10-10-2019,13:29
A A A

Zboża jesienią powinny być dobrze zaopatrzone nie tylko w makroelementy, ale także w mikroelementy, takie jaki: miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn). Jest to szczególnie ważne w przypadku jęczmienia i pszenicy. Skuteczną formą dostarczania tych składników jest aplikacja dolistna.

Dzięki niej można poprawić kondycję roślin, a ta w wielu rejonach kraju ze względu na długotrwałą suszę nie jest najlepsza. W efekcie można oczekiwać poprawy przezimowania ozimin.

Zawartość przyswajalnych mikroelementów w glebie

Warto przypomnieć, że do oceny zawartości przyswajalnych mikroelementów w glebie wykorzystuje się trzy klasy: niską, średnią i wysoką. Każdy rolnik powinien dążyć do uzyskania co najmniej średniej zawartości. W przypadku miedzi jest to 0,9-2,5 mg Cu/kg na glebach lekkich, 1,6-4,9  mg Cu/kg na glebach lekkich, 2,3-6,7 mg Cu/kg na glebach średnich i 5,0-15,0 mg Cu/kg na glebach ciężkich. Natomiast dla cynku 0,7-3,3 mg Zn/kg na glebach bardzo lekkich, 1,4-6,3  mg Zn/kg na glebach lekkich, 4,6-20,5 mg Zn/kg na glebach średnich i 11,5-51,1 mg Cu/kg na glebach ciężkich.

opryskiwacz, ciagnik, pole, pszenica

Oprysk dolistny zbóż ozimych krzemem jesienią

W praktyce rolniczej bardzo dynamicznie upowszechnia się stosowanie dolistne krzemu. Zabieg ten może być stosowany również w uprawie zbóż ozimych jesienią, aby zwiększyć ich kondycję przed wejściem w okres spoczynku...

W przypadku manganu należy brać pod uwagę nie tylko kategorię agronomiczna gleby (bardzo lekka, lekka, średnia i ciężka), ale także jej pH. Pomijam stanowiska o pH niższym niż 5,1, bo zamiast stosowania jakikolwiek nawozów doglebowo czy dolistnie należałoby na nich wykonać wapnowanie. W przypadku pH 5,1-5,5 za średnią zawartość manganu na glebach bardzo lekkich przyjmuje się 15-150 mg Mn/kg, na glebach lekkich 30-310 mg Mn/kg, na glebach średnich 50-510 mg Mn/kg, a na glebach ciężkich 75-750 mg Mn/kg. Gdy pH jest wyższe niż 5,5 wówczas wartości te są większe i wynoszą odpowiednio: 17-170, 40-400, 85-830 i 110-1100 mg Mn/kg,

Trzeba sobie zdawać sprawę, że dokarmianie dolistne nie wpływa na zasobność gleby w mikroelementy.

Przygotowanie cieczy roboczej

Wybór produktów rekomendowanych przez ich producentów do stosowania jesienią dolistnie w uprawie zbóż jest bardzo bogaty. Decyzję o wyborze nawozu powinno się opierać przede wszystkim na zawartości mikroelementów, głównie miedzi, manganu i cynku, a dopiero w następnej kolejności na cenie zakupu. Nieuzasadnione jest, obserwowane niekiedy w praktyce,  stosowanie większych niż rekomendowanych przez producenta dawek nawozu mikroelementowego.

mszyce, zboża ozime, zwalczanie mszyc w pszenicy ozimej, IOR-PIB w Poznaniu, monitoring szkodników, pyretroidy

Mszyce w oziminach. Sprawdź u siebie

Na młodych roślinach zbóż ozimych, wysianych we wrześniu, w niektórych rejonach kraju można zaobserwować już mszyce. Potwierdza to monitoring szkodników prowadzony przez Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, w ramach...

Gdy nawóz mikroelementowy stosuje się samodzielnie wówczas powinno się go rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego ok. 70 proc. ogrzaną wcześniej wodą. Następnie zbiornik dopełnia się wodą do pełnej objętości. Przez cały czas mieszadło opryskiwacza musi być włączone. W razie potrzeby do cieczy roboczej można dodać mocznik, który poprawia zaopatrzenie roślin w azot. Należy przestrzegać optymalnego stężenia tego nawozu, które wynosi 8 proc. (8 kg mocznika w 100 l wody). W 300 l wody na 1 ha w ten sposób dostarcza się 11 kg N w 24 kg nawozu. Do  mocznika należy dodać jednowodny siarczan magnezu w stężeniu 2,5 proc. (2,5 kg w 100 l wody) lub siedmiowodny siarczan magnezu w stężeniu 5 proc. (5 kg w 100 l wody).

W tym sezonie w wielu rejonach kraju obserwuje się nasilone występowanie mszyc. Do cieczy roboczej można dodać insektycyd o ile jego producent dopuszcza taką możliwość. Informację o tym można uzyskać u jego przedstawiciela. Zawsze też należy sprawdzić w oddzielnym naczyniu czy podczas mieszania nawozu i insektycydu nie dochodzi do niepożądanych reakcji.

zwalczanie chwastów w oziminach, miotła zbożowa, chwasty dwuliścienne, herbicydy doglebowe, herbicydy nalistne

Miotła i spółka. Jak pozbyć się chwastów w oziminach?

Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych na ogół należy wykonywać kompleksowo zwalczając miotłę zbożową, a także - w zależności od stanowiska - określone gatunki chwastów dwuliściennych. Nadaje się do tego zdecydowana większość...

Gdy ciecz robocza zawiera więcej komponentów należy przestrzegać następującej kolejności dodawania:

1. mocznik

2. jedno-lub siedmiowodny siarczan magnezu

3. nawóz mikroelementowy

4. środek ochrony roślin (insektycyd).

Ciecz roboczą po przygotowaniu trzeba jak najszybciej zużyć.

Technika zabiegu

W uprawie jęczmienia i pszenicy o intensywnym wzroście wskazane jest wykonanie 2 zabiegów nawozami mikroelementowymi. W pozostałych przypadkach wystarczy jeden zabieg. Pierwszą aplikację trzeba wykonać, gdy rośliny mają w pełni wykształcone 3 liście.

Rośliny podczas aplikacji muszą być równomiernie pokryte roślin cieczą roboczą. Oprysk dolistny powinien być przeprowadzony w temperaturze co najmniej 12°C. Podczas zabiegu rośliny powinny być suche. Rano trzeba poczekać aż obeschną z rosy i mgły. Nieuzasadniony jest oprysk roślin po deszczu oraz krótko przed opadami.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement