Miotła i spółka. Jak pozbyć się chwastów w oziminach?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: inż. Adam Paradowski | redakcja@agropolska.pl
04-10-2019,10:05 Aktualizacja: 28-10-2019,6:12
A A A
Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych na ogół należy wykonywać kompleksowo zwalczając miotłę zbożową, a także - w zależności od stanowiska - określone gatunki chwastów dwuliściennych. Nadaje się do tego zdecydowana większość herbicydów. 
 
Dominującą substancją czynną jest diflufenikan reprezentowany przez ponad 20 środków, w tym Adiunkt, Diflanil, Legato, Sempra (wszystkie  500 SC). Skutecznie zwalcza fiołki polne, gwiazdnicę pospolitą, przetaczniki, przytulię czepną oraz tasznika pospolitego. 
 
chwasty, pole, soja

Problemy ze zwalczaniem chwastów

Chwasty występujące na plantacjach roślin uprawnych konkurują z nimi o wodę i składniki pokarmowe, pozbawiają też rośliny światła. W ten sposób przyczyniają się do obniżenia plonowania, często znaczącego. Dlatego bardzo ważne jest skuteczne...
Charakteryzuje się silnym ujemnym oddziaływanie na miotłę zbożową. Jest znakomitym komponentem, który w połączeniu z innymi miotłobójczymi substancjami czynnymi, efektywnie niszczy ten chwast, w tym formy odporne. 
 
Drugą często wykorzystywaną substancją czynną jest flufenacet (np. Fluent 500 SC, Grosset SC), przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej i małej liczby chwastów dwuliściennych. Obie substancje czynne, tj. diflufenikan oraz flufenacet bardzo dobrze współdziałają, czego efektem jest kilkanaście mieszanin fabrycznych (np. Battle Delta 600 SC, Komplet 560 SC) oraz kilka zbiornikowych. Preparaty działają głównie doglebowo, ale mogą być stosowane nawet do końca krzewienia zbóż, pod warunkiem, że w momencie aplikacji chwasty są bardzo młode, tj. znajdują się w fazie siewki.  
 
Każda z tych substancji czynnych jest stosowana także z innymi komponentami. Przykładowo - diflufenikan w mieszaninach fabrycznych z chlorosulfuronem (Glean Strong 54 WG), chlorotoluronem (Dyplomata 600 SC), z jodosulfuronem metylosodowym i mezosulfuronem (Alister Grande 190 OD), a także z pendimetaliną (Ordago Pro 440 SC), florasulamem i penoksulamem (Bizon) oraz z prosulfokarbem (Bizon Evo EC). 
 
miotła zbożowa, siewka

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach

Program ochrony zbóż przed zachwaszczeniem należy do największych. Nawet jego część dotycząca wyłącznie zabiegów jesiennych jest większa od innych programów całościowych. Wynika to z rejestracji wielu herbicydów...
Z kolei flufenacet jest stosowany  z metrybuzyną (np. Expert Met 56 WG) lub pikolinafenem (Pontos). Większość z komponentów może być stosowana także pojedynczo, należą do nich: chlorosulfuron (np. Glean 75 WG), chlorotoluron (np. Tolurex 500 SC), jodosulfuron metylosodowy (Huzar 05 WG), pendimetalina (np. Pencot 330 EC) oraz prosulfokarb (Boxer).
 
Wyłącznie doglebowo w celu zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych można stosować flurochloridon (np. Racer 250 EC). Pozostałe omówione substancje czynne działają doglebowo i nalistnie, chociaż w zależności od producenta stosowane są w różnych fazach rozwojowych zbóż.
 
Typowo nalistnym produktem przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej jest fabryczna mieszanina florasulamu i pinoksadenu (np. Axial Komplett). Samym pinoksadenem (np. Axial 50 EC) lub jego mieszaniną z klodinafopem (Traxos 50 EC) można zwalczać wyłącznie gatunki jednoliścienne. 
 
Istnieje  także możliwość wyłącznego zwalczania chwastów dwuliściennych. W tym przypadku można zastosować jesienią jeden z nowszych preparatów zawierających florasulam i halauksyfen metylu (Quelex). Preparat należy stosować łącznie z adiuwantem.
 
ciągnik, agregat uprawowy, ściernisko

Występowanie i zwalczanie chwastów w systemach uproszczonej uprawy

Trendy przechodzenia na metody uproszczone to najnowszy kierunek uprawy gleby. W niektórych gospodarstwach zaczyna dominować uprawa bezorkowa, wykonywana w różnych wariantach. Głównym powodem zmian są względy ekonomiczne, a...
Z wielu form handlowych tribenuronu metylu, zarejestrowanych do wiosennych zabiegów odchwaszczania, w terminie jesiennym zarejestrowano tylko trzy, w tym Tribe 75 WG. Środki te przeznaczone są do zwalczania bardzo młodych chwastów. Nieco starsze (do ośmiu liści właściwych) można zwalczać preparatem bazującym na jednym z najprostszych regulatorów wzrostu - 2,4-D (Esteron 600 EC).
 
Decydując się na wybór herbicydu z programu obejmującego zwalczanie chwastów w zbożach w terminie jesiennym, konieczne jest sprawdzenie w jakich gatunkach zbóż dana substancja czynna (lub mieszanina) jest zarejestrowana. Większość pozostaje selektywna prawie dla wszystkich gatunków zbóż, chociaż niestety, nie przez wszystkich producentów jest tak rejestrowana. 
 
W praktyce nie należy stosować flurochloridonu, jodosulfuronu metylu i doglebowo chlorosulfuronu w jęczmieniu ozimym. W przypadku obniżenia temperatury, w celu równoczesnego zniszczenia miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów zawierających chlorotoluron (>0oC). W celu zwalczania wyłącznie chwastów jednoliściennych należy aplikować sam pinoksaden (>1oC), a w przypadku gatunków dwuliściennych jedną z najnowszych mieszanin fabrycznych - florasulam + halauksyfen metylu (od 2oC). 
 
 
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE