Uporczywe gryzonie na polu. Jak sobie z nimi poradzić?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
30-06-2020,11:10 Aktualizacja: 30-06-2020,12:30
A A A
Ostatnio dosyć głośno było o pladze mysz, które poczyniły znaczące szkody na wielu plantacjach zbóż i innych roślin rolniczych w woj. opolskim, zwłaszcza w jego południowej części. Szkody są na tyle duże, że rolnicy rozważali likwidację plantacji.  
 
19 czerwca zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w imieniu opolskiego samorządu, do ministra rolnictwa, o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami. „Wnioskujemy o wskazanie skutecznych środków do zwalczania tego problemu. Wnioskujemy również o ujęcie w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni” - czytamy w piśmie wystosowanym przez KRIR. 
 
Agro-Trade, Venim, Venim Mix, Venim Pasta, szczury, myszy, gryzonie, preparat gryzoniobójczy, Difetialon

Venim czyli nowoczesna przynęta na gryzonie

W ofercie firmy Agro-Trade pojawił się nowy produkt. Jest to nowoczesny preparat gryzoniobójczy Venim przeznaczony do stosowania przez użytkowników powszechnych oraz profesjonalnych. Venim to nowoczesna przynęta na gryzonie oparta na...
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo już 24 czerwca na stronie Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu ukazał się komunikat dotyczący metod regulacji występowania gryzoni, który poniżej przedstawiamy. 
 
Pod pojęciem masowego pojawu rozumie się przekroczenia liczebności danego gatunku zwierzęcia ponad normę i wszelkie związane z tym następstwa w postaci szkód, wyrządzanych głównie w uprawach rolnych i leśnych. Przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom, ważna jest znajomość migracji sezonowych. Wiosną gryzonie najliczniej występują na miedzach, łąkach, na brzegach lasów i zarośli, a częściowo także na oziminach. Gdy oziminy podrastają, gryzonie przenoszą się masowo na zboża. Tam pozostają aż do żniw. 
 
Terminy zabiegów chemicznych
 
Walkę z gryzoniami prowadzi się w kilku terminach: wiosną przez wykładanie zatrutego ziarna, wczesną jesienią przez gazowanie nor świecami dymnymi oraz późną jesienią za pomocą opryskiwania preparatami chemicznymi i rozkładania zatrutego ziarna. W związku z tym, należy trzy razy w roku przeprowadzić obserwacje na polach uprawnych i nieużytkach, w celu stwierdzenia liczebności gryzoni. 
 
plaga myszy na polach, piorin, szkody w uprawach, opolszczyzna

Plaga myszy na polach. Dlaczego inspekcja nie bada ich liczebności?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewnia, że już w ubiegłym roku zwracała uwagę na wzrost liczebności gryzoni polnych. Od tego roku - po zmianie prawa - nie monitoruje już jednak tego zjawiska. Od co najmniej kilku tygodni z...
Od wyniku obserwacji zależy podjęcie decyzji o konieczności stosowania zabiegów chemicznych i przygotowania odpowiedniej ilości preparatów. Obserwacje przeprowadza się w marcu lub kwietniu, po żniwach (sierpień), po zakończeniu orek jesiennych (jeśli występują).
 
W Polsce gwałtowne pomory gryzoni miały miejsce w latach: 1946, 1948, 1949, 1952, 1955. Szerzyły się w różnych porach roku.
 
Metoda czynnych nor
 
Na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m2, na których oblicza się wszystkie nory gryzoni. Nory należy natychmiast zadeptywać. Po 1-2 dniach powtórnie liczy się nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych należy podzielić przez 3, w ten sposób otrzymujemy średnią liczbą nor na poletko. 
 
Przy liczbie 3 nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są konieczne. Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, godną polecenia dla wszystkich gospodarstw, z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty. 
 
Oprócz metody czynnych nor można zastosować także metodę odłowu pułapkami. Przy zastosowaniu tej metody używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki można rozkładać w dowolnych miejscach, zwracając uwagę, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Należy rozłożyć 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1- metrowych (najlepiej układać przy wylotach nor - większe prawdopodobieństwo wpadnięcia gryzonia do pułapki). 
 
trawa, słupki, pole

Praktyczny sposób na zwalczanie uciążliwego gryzonia - nornicy rudej

Nornica to jeden z powszechniejszych szkodników z rzędu  gryzoni. Wyglądem może nieco przypominać mysz polną, jest jednak rudobrązowa, stąd też zresztą jej nazwa - nornica ruda. Zwierzę ma około 10 cm długości i waży niewiele więcej niż...
Znana jest również metoda zbierania wypluwek sów i myszołowów, ale nie ma ona większego praktycznego znaczenia przy określeniu liczebności gryzoni dla rolnika. Istnieje jednak pewna zależność występowania drapieżników zmniejszających populacje gryzoni. Gromadząc dane o składzie pokarmowym płomykówki, stwierdzono że w ciągu miesiąca sowa zjada przeciętnie 85-128 gryzoni, a że teren łowiecki płomykówki wynosi około 100 ha, w ciągu roku z każdego hektara wyławia ona +/- 13 gryzoni. 
 
Obserwuje się, że pustułki, sowy i dzierzby, w latach obfitujących w gryzonie, zjadają jedynie ich głowy, a równocześnie znoszą do miejsca kryjówek zdobycz, której później nie zjadają. Znajdowano w gniazdach sowy błotnej i sowy uszatej (w ciągu dnia) 5-10 gryzoni przyniesionych ,,na zapas". 
 
Łatwo obliczyć, że rodzina sów w ciągu doby zjada 20-30 gryzoni. Jak wykazały wyniki badań składu pokarmu lisa w Polsce, gryzonie stanowiły 35,7% jego diety. 
 
Natomiast w warunkach Wielkopolski, w ciągu trzech lat badań, przeciętny udział gryzoni polnych w diecie lisa sięgał 65%, a roczne spożycie tych zwierząt przez jednego lisa wahało się od 73-111 kg. W przeliczeniu na przeciętną masę ciała nornika zwyczajnego, odpowiada to wyłowieniu przez jednego lisa od 3700 do 5500 osobników, przy czym nornik stanowił tam 93% biomasy badanych gryzoni.
 
szkodniki glebowe, drutowce, pędraki, rolnice, zaprawianie, zwalczanie szkodników glebowych, poprawna agrotechnika

Szkodniki glebowe. Zagrożenie i możliwości zwalczania

Z uwagi na zmiany klimatu oraz coraz powszechniej stosowane uproszczenia uprawy, szkodniki glebowe w ostatnich latach powodują coraz większe straty w uprawach.   Spośród szkodników glebowych najczęściej wymienia się: rolnice, a...
Dostępne preparaty do zwalczania gryzoni (wyszukiwarka środków ochrony roślin ministerstwa rolnictwa)
 
Gryzonie: nornik, mysz.
Nazwa: Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB.
Nr zezwolenia: R-138/2015.
Termin zezwolenia: 30-04-2022.
Termin sprzedaży: 31-10-2022.
Termin stosowania: 31-10-2023.
Rodzaj: rodentycyd. 
Substancja czynna: fosforek cynku - 1,3 %.
Uprawa: zboża jare, zboża ozime, drzewa pestkowe, drzewa ziarnkowe.
 
Termin i sposób stosowania: środek stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima) wykładając w ilości 10-20 ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonie (nie zadeptując korytarzy) lub do dołków wykopanych w glebie mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych matą słomianą, deską, cegłą, dachówką itp.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 - 20 g/100 m2
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie/profesjonalne.
 
ciągnik, pług dłutowy

Wpływ uprawy roli na drobnoustroje glebowe

Drobnoustroje glebowe współtworzą środowisko wzrostu i rozwoju roślin. Często uważane są za najważniejszy czynnik w kształtowaniu jakości gleby oraz wielkości plonów. Odpowiedzialne są m. in. za przeprowadzanie procesów...
Nornik: nornik polny, nornik bury.
Nazwa: Ratron GL.
Nr. zezwolenia: R-89/2019.
Termin zezwolenia: 30-04-2025.
Termin sprzedaży: 31-10-2025. 
Termin stosowania: 31-10-2026.
Rodzaj: rodentycyd, substancja czynna: fosforek cynku - 8 g.
Uprawa: uprawy rolnicze.
 
Dawka: 
a) umieszczenie przynęty w norze, maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
b) stacja deratyzacyjna, maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Nazwa grupy: rośliny rolnicze, małoobszarowe.
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne.
 
Agrotechniczne metody ograniczania gryzoni (pszenica ozima, kukurydza)
 
Poprawna agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, bronowanie, spulchnianie gleby, zwalczanie chwastów, wykaszanie traw, wokół plantacji, izolacja przestrzenna (od nieużytków, łąk, pastwisk i roślin zbożowych), głęboka orka jesienna, wczesny siew i zwiększenie normy wysiewu, zwiększanie efektywności wyłapywania gryzoni przez ptaki drapieżne przez ustawianie tyczek z poprzeczką (czatownie) na otwartych przestrzeniach.
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement