Susza w 6 województwach. Niedobór wody dotyka głównie zboża jare

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2016,8:15 Aktualizacja: 08-06-2016,8:45
A A A

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ostatnich dwóch miesiącach największa susza wystąpiła w 6 województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Głównie dotyka ona zboża jare.

"W pierwszym okresie raportowania, czyli od 1 kwietnia do 31 maja, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne" - napisali eksperci Instytutu w komunikacie.

ujemne skutki przezimowania, straty w uprawach, oziminy, szacowanie szkód

Ujemne skutki przezimowania. Są spore straty w uprawach

Producenci rolni, w których gospodarstwach oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji oraz o ulgi i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania...

W obecnym okresie sześciodekadowym susza rolnicza w Polsce notowana jest wśród trzech upraw: zbóż jarych, krzewów owocowych, truskawek i występuje głównie na glebach lekkich.

Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w sześciu województwach Polski: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim, w 76 gminach (3 proc. gmin kraju) na ok. 0,5 proc. gruntów ornych.

Najniższe wartości KBW występowały we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na Kaszubach, na Żuławach Wiślanych, na Ziemi Lubuskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Równinie Wałeckiej. Najlepsza sytuacja pod względem wilgotności gleby jest w południowej Polsce. W ciągu minionych dwóch miesięcy ilość opadów była bardzo zróżnicowana.

Z danych IUNG wynika, że w zachodniej części Nizin Środkowopolskich notowano duży deficyt wody, który może spowodować znaczne obniżenie plonów. Zwłaszcza dotyczy to upraw zlokalizowanych na glebach słabych i bardzo słabych. Brak wody zauważalny jest zwłaszcza u zbóż jarych, krzewów owocowych oraz wśród truskawek. Szczególnie trudna sytuacja występuje w uprawach zbóż jarych późno wysiewanych.
susza rolnicza, krir, wiktor szmulewicz, krajowa rada izb rolniczych

Susza może być gorsza niż przed rokiem

W rolnictwie notuje się już pierwsze symptomy suszy i jeśli sytuacja się nie zmieni, jej skutki mogą być gorsze niż rok temu - powiedział w poniedziałek Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. - Bardzo duże szkody na plantacjach...

"W tym roku oziminy przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym, stosunkowo niska temperatura powietrza w ciągu kilku dni stycznia przy braku pokrywy śnieżnej spowodowała znaczne straty zwłaszcza w uprawach: jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i mieszanek zbożowych. Niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały mniejsze straty w uprawie żyta. Stwierdzono natomiast duże straty z powodu niskiej temperatury powietrza w uprawie truskawek" - ocenia Instytut.

IUNG zwraca uwagę, że "niekorzystny przebieg warunków pogodowych w okresie zimowym niewątpliwie wpłynął, że rośliny są w gorszej kondycji a zatem ich reakcja na niedobory wody może dodatkowo spowodować, że plony ozimin mogą być w niektórych rejonach niższe od średnich wieloletnich".

Tegoroczny deficyt wody szczególnie odczuwalny jest w uprawach zbóż jarych, mimo iż na początku wegetacji wschody były dobre. Ponadto na plantacjach zbóż pojawiły się choroby roślin.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!