Kłopoty z wysiewem poplonów trzeba zgłaszać w ARiMR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2019,16:10 Aktualizacja: 07-08-2019,16:21
A A A

Gdy rolnik nie może wykonać obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym m.in. wykonania siewu poplonów ścierniskowych, w wyniku działania siły wyższej (np. suszy), powinien powiadomić o tym Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na opisywany przez nas wniosek rolniczego samorządu o zwolnienie gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania.

Ardanowski: zdjęcia z dronów pomogą oszacować straty wywołane suszą

Zdjęcia satelitarne czy z dronów mogą dostarczyć cennych dla rolnictwa informacji - mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak zaznaczył, już wkrótce dzięki nowym technologiom będzie można analizować stan upraw i...
Jak uzasadniono w tym wystąpieniu, "w warunkach suszy uprawy polowe są utrudnione i przesuszają jeszcze bardziej glebę, a poplony wysiane w takich warunkach nie spełnią swojej roli, generując jedynie dodatkowe koszty".

Resort podkreślił przede wszystkim, iż w związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia, zwrócił się do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana o przygotowanie przez Komisje Europejską decyzji umożliwiającej skorzystanie w 2019 r. z odstępstw od obowiązków w zakresie zazielenienia.

- Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy ze względu na warunki agrometeorologiczne beneficjant nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym m.in. wykonania siewu poplonów ścierniskowych, w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - podkreśla Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

pole, podorywka, powiat makowski, siew poplonu, ciągnik, rozsiewacz

Okiem rolnika: korzyści z wysiewania międzyplonów ścierniskowych

Wielu rolników uważa, że międzyplony (poplony) są wysiewane tylko w celu  pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, czyli "na dopłatę". Jest to jednak bardzo mylne myślenie, gdyż uprawa międzyplonów niesie za sobą...
I w takiej sytuacji, w myśl przepisów UE, rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu owych okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami należy przekazać w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

- W przypadku potwierdzenia, przez kierownika biura powiatowego, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego, w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności - wyjaśnia Zarudzki.

Wiceszef resortu rolnictwa informuje dodatkowo, że zwrócono się też do komisarza ds. rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet płatności, które mają zostać wypłacone rolnikom za 2019 r.

Minister zabiega o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek z 50 do 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75 do 85 proc. w przypadku płatności obszarowych i płatności związanych z produkcją zwierzęcą w ramach PROW.

Poleć
Udostępnij