Jest nowy termin szacowania szkód po suszy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-09-2020,8:10 Aktualizacja: 28-09-2020,8:14
A A A

O półtora miesiąca - do 30 listopada - ma zostać przedłużony okres składania za pośrednictwem aplikacji publicznej wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Rolnicy chcą je bowiem poprawiać.

Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akt znalazł się w fazie konsultacji społecznych.

susza, raport IUNG-PIB, KBW, zasięg suszy w Polsce,

Rzepak najbardziej zagrożony

W trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2020 r. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach stwierdził występowanie suszy we wszystkich województwach kraju. Największą zanotowano w woj....

Jak wskazano w uzasadnieniu do ministerstwa rolnictwa napływają wnioski producentów o umożliwienie wprowadzenia korekt do złożonych za pośrednictwem aplikacji publicznej wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy czy wycofania złożonych wniosków i umożliwienie złożenia poprawnego.

"Uwzględnienie powyższych wniosków producentów rolnych wymaga wprowadzenia zmian w aplikacji suszowej i czasu. Uwzględniając powyższe, proponuje się w bieżącym roku wydłużenie terminu składania za pośrednictwem aplikacji publicznej wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 30 listopada 2020 r. (obecnie 15 października)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W projekcie zaproponowano ponadto wprowadzenie przepisów wydłużających w bieżącym roku do 31 października termin składania wniosków przez podmioty utylizacyjne.

Chodzi o dokumenty o zawarcie umowy w zakresie realizacji pomocy polegającej na finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, będącego mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą.

Ma to umożliwić stosowanie wprowadzanych przepisów do umów zawieranych na 2021 r.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement