Mieszańce zrestorowane. System Ogura

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Rogowska, MONSANTO | redakcja@agropolska.pl
07-07-2015,11:35 Aktualizacja: 07-07-2015,11:37
A A A

Hodowla odmian ma na celu ich doskonalenie w sposób gwarantujący producentowi uzyskanie satysfakcjonujących plonów – wysokich i posiadających doskonałe parametry jakościowe. Hodowcy starają się także dostarczyć na rynek odmiany, których uprawa nie wymaga wysokich nakładów na środki produkcji.

Mieszańce wyhodowane w systemie Ogura cechują się nie tylko wyższym plonem, większą masą tysiąca nasion nasion, ale i wyższą zawartością tłuszczów w nasionach, jak pokazują badania. Odmiany te posiadają także lepszą zimotrwałość i odporność na pękanie i osypywanie się nasion. Co roku w ofercie firm nasiennych pojawia się coraz więcej odmian mieszańcowych rzepaku ozimego wyhodowanych w systemie Ogura. Na czym polega taka hodowla?

Potencjał plonowania i odporność. Nowa odmiana rzepaku ozimego

Wybór odmiany warto poprzedzić analizą oferty rynkowej. Cechy, na które należy zwrócić uwagę to m.in. potencjał plonowania, odporność na choroby grzybowe, zimotrwałość, wczesność dojrzewania, zawartość tłuszczu w nasionach, czy...

System Ogura

Ogura jest to ogólnie dostępny i aktualnie najczęściej stosowany przez większość liczących się europejskich hodowli system. Oparty jest na liniach męsko-sterylnych i przywracającym płodność restorerze. Odmiany mieszańcowe zrestorowane tworzy się poprzez zapylenie linii męskosterylnej, składającej się wyłącznie z roślin niewytwarzających pyłku z linią męskopłodną, która składa się z roślin wytwarzających pyłek. Plon zebrany z roślin męskosterylnych stanowi nasiona pierwszego pokolenia (F1).Wszystkie rośliny wytwarzają pyłek, którym zapylają się same oraz zapylają rośliny sąsiednie. Czynnikiem decydującym o postępie w hodowli tego typu odmian jest skuteczna selekcja linii rodzicielskich mieszańców.

rzepak_luszczyny_odmiany

Uprawa rzepaku z sukcesem dzięki doborowi odmiany

Dobór odpowiednich środków ochrony roślin w uprawie rzepaku to obecnie zaledwie krok do osiągnięcia pożądanych efektów. Spadek cen w ostatnich latach zmusza do poszukiwania kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań,...

Zrestorowane hybrydy wyhodowane w systemie Ogura cechują się zdecydowanie wyższym potencjałem plonowania niż odmiany liniowe. Na ogół plony tych mieszańców są wyższe o kilkanaście procent w porównaniu z plonem odmian populacyjnych. Jest to efekt zjawiska heterozji – bujności mieszańców. Rośliny rzepaku wytwarzają większą liczbę rozgałęzień i łuszczyn. Silnie rozwinięty system korzeniowy pozwala na lepsze wykorzystanie azotu i wody. Szybki, dynamiczny rozwój roślin zwiększa ich konkurencyjność w stosunku do chwastów oraz ogranicza straty wody z gleby powodowane przez parowanie.

Większa tolerancja na stres

Mieszańce mają też bardziej elastyczne okno siewu – można je siać również w opóźnionym terminie. Odmiany te charakteryzują się lepszą zimotrwałością, a także większą tolerancją na warunki stresowe, tolerancją na większość chorób grzybowych oraz odpornością na osypywanie się nasion. Podwyższona odporność łuszczyn na pękanie spowodowana jest domieszką genów rzodkwi, przez co łuszczyny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

rzepak_odmiany

Odmiany rzepaku ozimego. Twój wybór, Twój zysk

W sezonie 2013/14 w całym kraju zebrano rekordowo wysokie plony na poziomie 5, a nawet 6 ton z hektara. Zainteresowanie uprawą rzepaku stale rośnie. Od kilku lat w naszym kraju około 800 tys. hektarów przeznaczane jest pod tę uprawę. Jest to...

Dzięki podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion rzepaku zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność plonu, zwłaszcza przy opóźnionych zbiorach, występowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak deszcze, wiatr czy średni grad. Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion stanowi efektywną ochronę plonów przed stratami spowodowanymi przez czynniki pogodowe przed zbiorem oraz maszyny w trakcie zbioru.

Parametry siewu

Zalecana, prawidłowa obsada w przypadku siewu w optymalnym lub wczesnym terminie dla odmian mieszańcowych wyhodowanych w systemie Ogura wynosi 45-55 roślin/m², a liniowych nawet 70, co powoduje oszczędności w wydatkach na materiał siewny najwyższej jakości.

Atuty odmian zrestorowanych

Przykładem takiej odmiany wyhodowanej w systemie Ogura jest DK Exquisite. Wysoki plon i redukcja strat podczas zbioru (zwiększona odporność na osypywanie się nasion) to cechy, które powinny zwrócić uwagę polskich plantatorów na tę odmianę. Według badań PDO COBORU przeprowadzonych w ubiegłym sezonie – 2013/14 odmiana ta daje średni plon na poziomie 110% wzorca. Ponadto, charakteryzuje się wręcz wzorcową zimotrwałością i optymalnym wigorem jesiennym (bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą). Posiada także zdolność do kompensacji przy tworzeniu się rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle istotne przy obniżonej obsadzie. Odmiana ta cechuje się także bardzo wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych i wysoką na zgniliznę twardzikową oraz bardzo dużą zawartość tłuszczu w nasionach.

Warto rozważyć wybór odmiany wyhodowanej w systemie Ogura.


 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj