Elastyczne terminy nawożenia wiosną stają się faktem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2023,17:20 Aktualizacja: 07-02-2023,14:10
A A A

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ) triumfuje: Nasze wieloletnie zabiegi dotyczące zmiany programu azotanowego w aspekcie podejścia do wiosennego terminu nawożenia zakończyły się sukcesem!

Chodzi o to, że 31 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowego rozporządzenia w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Wdrożenie Programu działań wynika z realizacji dyrektywy azotanowej, zgodnie z którą dokument ten podlega przeglądowi i aktualizacji co 4 lata. W 2022 r. rozpoczęto prace nad aktualizacją Programu obowiązującego od 2018 r. W wyniku przeprowadzonych analiz i prac uzupełniono następujące kwestie:

henryk kowalczyk, tydzień, tvp, minister rolnictwa

Od lutego elastyczne terminy stosowania nawozów naturalnych

Od lutego obowiązują elastyczne terminy stosowania przez rolników nawozów naturalnych - powiedział w niedzielę wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju Henryk Kowalczyk. "Zgodnie z moją deklaracją - jeszcze z jesieni -...

  • Wprowadzono elastyczny wiosenny termin nawożenia w okresie od 1 lutego do 1 marca. Termin rozpoczęcia stosowania nawozów, po wejściu w życie Programu działań, związany będzie z przejściem średniej dobowej temperatury w kolejnych 5 dniach przez próg 3  st. C dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz 5  st. C dla pozostałych upraw;
  • Zaktualizowano wskaźniki produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu (dodano nowe grupy, takie jak osły, bawoły, lamy, alpaki) oraz uporządkowano podział na grupy technologiczne dla innych gatunków. Uwzględniono także zasady obliczania produkcji nawozów naturalnych w przypadku otwartego systemu utrzymania;
  • Zaktualizowano sposób obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych dla niektórych upraw, takich jak m.in.: kukurydza uprawiana na zieloną masę, kapusta włoska, konopie włókniste, len włóknisty oraz szparagi;
  • Uzupełniono wartości pobrania azotu dla użytków zielonych, w zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz zawartości materii organicznej gleby;
  • Dodano równoważniki nawozowe dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania i komunalnych osadów ściekowych, pozwalające na uwzględnienie tych źródeł azotu w bilansach.

"Warto przy tym dodać, że w sprawę monitorowaną i monitowaną przez PZPRZ, włączył się ostatnio nawet rzecznik praw obywatelskich, który oficjalnie – zaniepokojony podobnie jak Związek tak długim okresem przygotowywania wspomnianych przepisów – wystąpił z oficjalnym pytaniem do resortów rolnictwa oraz infrastruktury w omawianej kwestii" – podkreśla PZPRZ w kontekście wystąpienia RPO (można się z nim zapoznać tutaj).

Trzeba tu jednak dodać, że przyjęcie projektu rozporządzenia przez rząd nie oznacza, iż weszło ono w życie. Na to trzeba jeszcze chwilę poczekać.

  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu