Nicieniem w larwy zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: prof. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, UP w Lublinie | redakcja@agropolska.pl
17-04-2020,11:00 Aktualizacja: 17-04-2020,11:28
A A A
Od 2014 roku zachodnia stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera) nie jest szkodnikiem kwarantannowym. Jednak w ostatnich latach obserwuje się niepokojący wzrost jej liczebności i rejestruje znaczące straty z powodu żerowania larw. Do walki z tym stadium stonki nie ma środków chemicznych, ale z powodzeniem można wykorzystać preparaty biologiczne.
 
Przyczyn wzrostu liczebności stonki jest kilka. Te najważniejsze, to wysoka płodność (jedna samica składa ok. 1400 jaj) i łatwa adaptacja do warunków środowiska. Obserwuje się też coraz wcześniejsze (już pod koniec czerwca) naloty chrząszczy i wydłuża się okres ich żerowania na polach. 
 
kukurydza_ochrona

Stonka kukurydziana na Podkarpaciu. Ochraniaj plantacje

Na polach uprawnych kukurydzy zlokalizowanych na południu kraju, zauważono zwiększanie się liczby chrząszczy zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Na roślinach pojawiły się samice wypełnione jajami. Jak informuje system sygnalizacji...
Larwy wylęgają się w kwietniu lub w maju czyniąc największe szkody, dorosłe chrząszcze pojawiają się nawet pod koniec czerwca. Przegryzanie liści i znamion kwiatów przez chrząszcze przyczynia się do wysychania roślin i gorszego zaziarnienia. Nawet po zbiorze kukurydzy stonka kukurydziana radzi sobie żywiąc się kwitnącymi chwastami, a także roślinami takimi jak dynie, czy ogórki. 
 
Populacje szkodnika ograniczają zabiegi profilaktyczne, w tym zachowanie odpowiedniego płodozmianu i przerwy w uprawie kukurydzy, ale te działania same nie wystarczają, żeby ochronić plantacje przed stratami. Coraz częściej potrzebne są zabiegi interwencyjne. O ile istnieją zarejestrowane chemiczne środki ochrony roślin do zwalczania chrząszczy, to obecnie nie ma w Polsce środków chemicznych do zwalczania larw stonki kukurydzianej. 
 
Lukę wypełniają środki biologiczne
 
Na polskim rynku pojawia się coraz więcej preparatów biologicznych zalecanych do ochrony roślin. Produkt Dianem oferowany prze firmę Biocont polecany jest do biologicznej ochrony kukurydzy przed zachodnią stonką kukurydzianą, przy użyciu nicieni emtomopatogennych (owadobójczych) Heterorhabditis bacteriophora. 
 
ochrona kukurydzy przed szkodnikami i chorobami, metoda biologiczna, metoda chemiczna, omacnica prosowianka, Bacillus

Metoda biologiczna oraz chemiczna ochrony kukurydzy przed szkodnikami i chorobami

Oprócz agrotechnicznej i hodowlanej metody walki z chorobami i szkodnikami w uprawie  kukurydzy, istnieje także metoda biologiczna i chemiczna.    Po metodę biologiczną można sięgnąć przy ograniczaniu szkodliwości omacnicy...
Jest to preparat bezpieczny dla organizmów pożytecznych, roślin oraz ludzi i nie wymaga specjalnych inwestycji w dodatkowy sprzęt do aplikacji. Dianem aplikuje się bezpośrednio do gleby podczas siewu, w formie płynnej. Zalecana dawka to 2 miliardy nicieni/ha przy użyciu 200-400 l wody, aplikowane przy pomocy dozownika środków płynnych umieszczonego na siewniku. Nawozy, czy środki ochrony roślin, w większości nie mają wpływu na skuteczność działania tego preparatu. 
 
Nicienie w formie infekcyjnej, po aplikacji do gleby działają w niej od kilku do kilkunastu dni, ale jest to ściśle uzależnione od wilgotności podłoża. Organizmy te potrzebują obecności wody do przemieszczania się w glebie, w celu poszukiwania a następnie pasożytowania owadów. W przypadku braku wody wysychają. 
 
Połączone siły nicieni i bakterii
 
Nicienie zawarte w preparacie, w aktywny sposób poszukują żywiciela, co czyni go bardzo efektywnym. Są to aktywne pasożyty owadów. Wysoka patogeniczność nicieni wobec ofiary jest wynikiem kooperacji z bakteriami symbiotycznymi. Owadobójcze nicienie są „nośnikiem” jednego z gatunków symbiotycznych bakterii. Dla nicieni Heterorhabditis bacteriophora są to bakterie Photorhabdus luminescens. 
 
odchwaszczanie kukurydzy, doglebowe odchwaszczanie kukurydzy, odchwaszczanie przed i powschodowe kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy: preparaty doglebowe przed- i powschodowo

Jak na razie nie ma idealnych warunków do stosowania środków doglebowych, ze względu na niedobór wilgoci w glebie. Ale zaletą programu odchwaszczania kukurydzy jest to, że 95% preparatów doglebowych można stosować także...
Atutem nicieni jest wysoka zdolność odnajdywania i zasiedlenia owadów w glebie, łatwość namnażania się w ich ciałach, krótki cykl rozwojowy oraz bezpieczny „inkubator” i nośnik symbiotycznych bakterii, które nie przeżywają samodzielnie w glebie, poza ciałem owadów. Bakterie te spełniają trzy ważne funkcje: zabijają owada krótko po wniknięciu nicieni do ciała żywiciela, martwe wraz z rozłożoną tkanką gospodarza stanowią pokarm dla nicieni podczas rozwoju w ciele owada oraz przeżywają i są przenoszone w ciałach larw inwazyjnych nicieni. 
 
O ile nicienie umożliwiają pokonanie barier mechanicznych przy wnikaniu w ciało larw stonki kukurydzianej, to bakterie pozwalają na pokonanie barier immunologicznych. Larwy inwazyjne nicieni dostają się do wnętrza ciała żywiciela przez naturalne otwory ciała (otwór gębowy, odbytowy i przetchlinki owadów), a następnie uwalniają przenoszone bakterie, które atakują tkanki gospodarza prowadząc do jego śmierci w ciągu 24-72 godzin. 
 
Nicienie owadobójcze wraz z bakteriami symbiotycznymi tworzą efektywny układ pozwalający na szybkie zasiedlanie kolejnych żywicieli. Mechanizm ten jest wykorzystywany w biologicznej ochronie roślin od dawna. Role bakterii i nicieni zmieniają się w zależności od fazy cyklu życiowego i zasobów pokarmowych (żywicieli). Istnieje kilka gatunków nicieni wykorzystywanych także do ochrony przed szkodnikami innych upraw (np.owoców jagodowych, ziarnkowych, warzyw, roślin ozdobnych). 
 
nawożenie kukurydzy, potrzeby pokarmowe kukurydzy, odczyn gleby, nawożenie kukurydzy azotem

Nawożenie kukurydzy

W intensywnej technologii uprawy roślin trudno uzyskać wysokie plony dobrej jakości bez prawidłowo zbilansowanego nawożenia. W polskich warunkach klimatyczno-glebowych, w nawożeniu kukurydzy, poza azotem, kluczowe znaczenie mają fosfor i potas....
Dzięki zastosowaniu tych pożytecznych organizmów można zwalczać inne gatunki szkodników, których larwy żerują w glebie np. gąsienice rolnic, larwy ziemiórek, komarnic, turkucia, opuchlaków, czy też pędraki ogrodnicy niszczy listki i guniaka czerwczyka.
 
Skuteczność potwierdzona w badaniach 
 
Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej od wielu lat jest prowadzone w wielu krajach, gdzie szkodnik ten występuje i wyrządza znaczące szkody od dłuższego czasu (np. Austria, Węgry, Słowenia). W krajach tych prowadzony jest monitoring skuteczności zwalczania szkodnika przy zastosowaniu różnych metod. Z badań wynika, że skuteczność zwalczania stonki kukurydzianej może przekraczać nawet 80%. 
 
W wieloletnich badaniach prowadzonych w Austrii i na Węgrzech w latach 2009-2017 wykazano, większe obniżenie populacji szkodnika przy wykorzystaniu preparatu Dianem niż przy zastosowaniu ochrony chemicznej. Spośród 16 analizowanych przypadków, w dziewięciu skuteczność działania nicieni wynosiła od 57 do 81%, w dwóch była taka sama jak chemiczna (75% i 82%). Natomiast w pięciu przypadkach zastosowanie metody konwencjonalnej przewyższało metodę biologiczną (68% do 30%). 
 
kukurydza, rośliny, pole

Nowe odmiany kukurydzy 2020

Do Krajowego Rejestru zostanie wpisanych 28 nowych odmian kukurydzy: 18 polecanych do uprawy na ziarno a 10 na kiszonkę. Wśród nowych odmian 22 mieszańce są dwuliniowe (SC), 5 trójliniowych (TC) i jeden czteroliniowy (DC). Do grupy...
W innych badaniach prowadzonych na Węgrzech w latach 2010-2015, w dziewięciu doświadczeniach, średnia skuteczność obniżania populacji stonki wyniosła 67%. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami szacuje się, że przy obniżeniu populacji stonki kukurydzanej do 70% (stosując preparat Dianem)  można uzyskać wzrost plonu kukurydzy średnio o ponad 20%. 
 
Efekt zależy od rodzaju gleby
 
Duże zróżnicowanie skuteczności zwalczania larw stonki kukurydzianej owadobójczymi nicieniami jest spowodowane najczęściej warunkami glebowymi i pogodowymi na polu chronionej kukurydzy. Z doświadczeń, w których badano wpływ rodzaju gleby na skuteczność obniżania populacji stonki wynika, że najlepszy efekt działania (58%) można osiągnąć na glebach zwięzłych gliniastych, gdzie zawartość piasku wynosi ok. 14%. 
 
Na glebach lekkich i piaszczystych efektywność jest znacznie niższa i w prowadzonych badaniach sięgała odpowiednio 38% i 33%. Powodem słabszej skuteczności jest zazwyczaj niewystarczająca ilość wilgoci w glebie. Na glebach lekkich, suchych oraz w latach i rejonach o małej ilości opadów w okresie maja i czerwca, rozwój owadobójczych nicieni jest znacznie ograniczony. 
 
  •   Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 3-2020 - ZAPRENUMERUJ

 

 

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement