Refundacja wydatków na bioasekurację tylko do 22 lipca

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
19-07-2022,11:30 Aktualizacja: 19-07-2022,11:32
A A A

Hodowcy trzody chlewnej tylko do 22 lipca mogą ubiegać się o refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dotychczas wpłynęło do niej 486 wniosków o to wsparcie.

Nabór o tę pomoc rozpoczął się 20 czerwca 2022 r. Dofinansowanie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

Rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej mogą ubiegać się o zwrot do 50% kosztów poniesionych na inwestycje bioasekuracyjne.

ARiMR, producenci świń, prosięta, tuczniki, maciory, trzoda chlewna, nadzwyczajna pomoc, hodowcy świń, opłacalność

Ilu hodowców złożyło wnioski? ARiMR wstępnie podsumowuje program

Hodowcy i producenci trzody chlewnej do 15 lipca dostarczali do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o "Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń". ARiMR poinformowała, że według...

Zwrot kosztów obejmuje:

-zakupu mat dezynfekcyjnych;

-zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

-zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

-zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;

-przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne - w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Ceny tuczników w wielu krajach UE bez zmian

Niemiecka cena tuczników od 3 tygodni utrzymuje się na tym samym poziomie. Niektóre tamtejsze rzeźnie dodatkowo obniżają ceny skupu tłumacząc się słabym popytem.    Tuczniki w ostatnich notowaniach niemieckiej dużej giełdy...

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie albo kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym.

Hodowcy muszą także dołączyć oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Hodowcy mogą składać dokumenty w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA