Samorządowcy chcą zmian w opodatkowaniu wielkich ferm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-09-2018,13:00 Aktualizacja: 12-09-2018,13:07
A A A

Samorządowcy z Warmii i Mazur apelują o zmiany w przepisach dotyczących lokalizacji i opodatkowania ferm wielkoprzemysłowych. Argumentują, że ekspansja chlewni oznacza degradację regionu.

Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapowiada posiedzenie w tej sprawie.

fermy drobiu, fermy trzody chlewnej, wielkoprzemysłowe fermy, gospodarstwa rodzinne

Fermy można zastąpić gospodarstwami rodzinnymi?

Wielkoprzemysłowe fermy drobiu oraz trzody chlewnej zdaniem ekologów występują w Polsce w zbyt dużej liczbie. - W państwach europejskich największa ilość ferm w basenie Morza Bałtyckiego to jest maksymalnie 100, to jest w Niemczech....

"Masowy wysyp ogromnych, śmierdzących i zanieczyszczających środowisko ferm, to poważny problem nie tylko województwa warmińsko-mazurskiego, ale całego kraju. Zatrzymanie tego niekontrolowanego wzrostu liczby przemysłowych chlewni i kurników oraz negatywnych skutków ich funkcjonowania wymaga zmian prawa zmierzających do ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia" - napisał Janusz Sypiański, dyrektor Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich apelując do Maciejewskiego o interwencję poselską.
 
Podobny apel do: ministrów rolnictwa, finansów oraz Biura Legislacyjnego Sejmu skierowała też warmińsko-mazurska gmina Janowo.

Samorządowcy argumentują, że w obecnym stanie prawnym gminy nie mają skutecznych instrumentów, by blokować powstawanie szczególnie uciążliwych inwestycji, a gdy już funkcjonują podatki z tego tytułu są "symboliczne". By to zmienić, apelują o zrównanie sytuacji prawnej właścicieli wielkopowierzchniowych chlewni oraz ferm drobiu z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

drobiarstwo, rynek drobiu, produkcja drobiu, produkcja jaj, KIPDiP, Poldrób

Drobiarze odpowiadają ekologom. Duże fermy bardziej przyjazne dla środowiska

Duże fermy są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż mniejsze gospodarstwa. Bez nich zaspokojenie potrzeb Polaków i utrzymanie wpływów eksportowych na dzisiejszym poziomie oznaczałoby znacznie większe korzystanie...

Obecnie, jak argumentuje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (w tym fermowej hodowli i chowu drobiu, wylęgarni oraz hodowli i chowu zwierząt poza gospodarstwem rolnym) zwolnione są od podatku od nieruchomości bez względu na to, czy są położone na gruntach gospodarstw rolnych, czy poza nimi.

Dodatkowo, jak wskazuje Związek, przepisy nie określają, powyżej jakiej ilości DJP (współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza) należy działalność traktować jako przemysł.

"Gminy nie mają podstaw by wykazywać, iż np. chów 100 tys. szt. drobiu, czy chów 5000 szt. tuczników prowadzona na terenie gminy przez inwestorów nie jest działalnością rolniczą, a przemysłową, choć na to wskazuje wielkość produkcji" - podkreślono w piśmie do przewodniczącego komisji samorządu.

"Z obowiązujących zapisów jasno wynika, że mimo ogromnych zysków finansowych, jakie uzyskują właściciele ferm drobiu i chlewni, gmina ponosi jedynie negatywne konsekwencje w postaci degradacji środowiska, spadku wartości nieruchomości i obniżenie atrakcyjności turystycznej terenu. Wpływy z podatku rolnego z tytułu prowadzenia ferm wielkoprzemysłowych osiągają symboliczną wartość, a w przypadku prowadzenia tej działalności na gruntach rolnych klasy V gmina nie otrzymuje żadnej kwoty tytułem podatku rolnego" - podkreślają samorządowcy.

hodowla zwierząt futerkowych, zwierzęta futerkowe, ustawa o ochronie zwierząt, branża futerkowa, norki

Właściciele ferm chcą wszystkich wykiwać? Jest wiele niejasności

Trwa dyskusja wokół postulowanego przez PiS zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Niektórzy właściciele ferm hodują zwierzęta niezgodne z uzyskanymi zezwoleniami, a liczba zatrudnionych tam osób i wysokość odprowadzanych przez...

Jak wskazują, jedynym skutecznym narzędziem w rękach wójtów i burmistrzów jest posiadanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wdrożenie jest kosztowne, dlatego wiele gmin na Warmii i Mazurach go nie posiada.

Tymczasem straty z tytułu działalności ferm są - zdaniem samorządowców - ogromne. "Zdegradowane przez fermy środowisko to zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gruntu (przenawożenie pól, obumieranie roślin), zdegradowana infrastruktura komunikacyjna, spadek wartości nieruchomości sąsiadujących z fermami, upadek rodzinnych gospodarstw rolnych" - wylicza związek dodając, że odór towarzyszący przemysłowej produkcji mięsa obniża atrakcyjność turystyczną regionu.

Poseł Maciejewski przyznaje, że na terenie Warmii i Mazur ten problem jest bardzo duży. - To mój okręg wyborczy i jestem zaangażowany w kilka takich spraw. Wiele gmin nie ma planu zagospodarowania i ta luka jest wykorzystywana - powiedział Maciejewski Serwisowi Samorządowemu PAP.

Zaznaczył jednocześnie, że trzeba rozróżnić dwie sytuacje - gdy np. chlewnia powstaje wśród już istniejącej zabudowy mieszkalnej i kiedy to nowe osiedla ludzkie budowane są w sąsiedztwie ferm. - W tym drugim przypadku można powiedzieć, że mieszkańcy wiedzieli na co się decydują, w pierwszym jednak przepisy muszą bronić praw nabytych mieszkańców - uważa Maciejewski.

Poseł podziela też argument samorządowców, że gminy nie mają interesu podatkowego w powstawaniu na ich terenach dużych ferm.


Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2023

Hoduj z głową bydło:

-Cena mleka w UE spada

-Pierwiastki potrzebują miejsca

-Genetyka, czyli hazard w oborze

-Postawili na szybkość doju

-Czołówka producentów opasów

 

PRENUMERATA