Rolnicy dostaną narzędzia do ochrony hodowli przed dziką zwierzyną

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-12-2021,8:05 Aktualizacja: 16-12-2021,8:09
A A A

Przeciwdziałanie ewentualnym szkodom wyrządzonym przez dzikie zwierzęta, a zarazem ich ochrona to cele inicjatyw, które zostaną zrealizowane na Śląsku i w Małopolsce przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do listopada 2023 r. potrwa realizacja zadania podjętego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Będzie kosztowała 225 tys. zł (tyle samo wyniesie dotacja z NFOŚiGW).

ataki wilków na bydło, Kłoniczki, gmina Lutów, Marek Pikuła, Antoni Pomykała

Wilki zaatakowały. Rolnik stracił zwierzęta

Burmistrz gminy miejsko-wiejskiej Lututów (pow. wieruszowski, woj. łódzkie) ostrzegł w komunikacie mieszkańców przed wilkami. W jednym z gospodarstw drapieżniki zaatakowały zwierzęta. - Jeden z rolników z miejscowości...

Jest przewidziana w woj. śląskim, na terenie wskazanych gmin w powiatach: żywieckim, bielskim i cieszyńskim. Na obszarze przedsięwzięcia znajdują się aktualnie tereny Natura 2000, a także Park Krajobrazowy Beskidu Małego, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i Żywiecki Park Krajobrazowy.

"Podjęcie i przeprowadzenie projektu uznano za konieczne z kilku względów. W latach 2018-2019 w południowej części woj. śląskiego nasiliło się powstawanie szkód w hodowli zwierząt spowodowane aktywnością dużych drapieżników, w szczególności objętych ochroną wilków. Drapieżne gatunki atakują zwierzęta gospodarskie, utrudniając ich hodowlę. Problem dotyczy głównie owiec. W konsekwencji może to doprowadzać do zmniejszenia powierzchni wypasu na obszarach Natura 2000 Beskid Śląski, gdzie istnieją szerokie zasoby (jak i wielowiekowa tradycja) dla tego rodzaju działań hodowlanych. Wypas na użytkach zielonych jest także niezbędny do utrzymania nieleśnych siedlisk przyrodniczych" - wskazuje NFOŚiGW.

Jak dodaje, ochrona niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia w południowej części Śląska zostanie zrealizowana przede wszystkim poprzez zakup i rozdysponowanie hodowcom urządzeń służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami tych zwierząt, m.in. fladr (linek z przywiązanymi kawałkami jaskrawych materiałów), tzw. pastuchów elektrycznych, kompletów do zabezpieczania pasiek przed niedźwiedziami, a także urządzeń do odstraszania drapieżników.

ataki niedźwiedzi na owce, wypas owiec, Filip Zięba, RDOŚ w Krakowie

Niedźwiedzie coraz częściej atakują owce

W tym roku niedźwiedzie zabiły już 5 owiec, podczas gdy w całym ubiegłym był tylko jeden atak, a 10 lat temu żadnego w całej Małopolsce - wynika z danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Statystyki szkód wyrządzanych przez...

Sprzęt będzie dystrybuowany przez 3 lata hodowcom wyrażającym chęć współpracy z RDOŚ w Katowicach przy zabezpieczaniu hodowli. Do tego odbędzie się akcja informacyjna dotycząca tych zagadnień.

Drugie z przedsięwzięć, podjęte przez RDOŚ w Krakowie, potrwa do końca br., a jego koszt sięgnie 250 tys. zł (podobnie jak wysokość dotacji z NFOŚiGW). Będzie realizowane na całym obszarze woj. małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów, gdzie występują szkody wyrządzane przez wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz obszarów Natura 2000. Przede wszystkim planowane jest zabezpieczenie stad zwierząt hodowlanych (owiec, bydła, danieli) oraz gospodarstw pszczelarskich.

"W zakresie działań związanych z ograniczeniem szkód wyrządzanych przez bobry, zostaną one skoncentrowane na sadach, szkółkach leśnych oraz szkółkach drzewek i krzewów owocowych, użytkach rolnych, lasach i innych, zlokalizowanych na terenie całego woj. małopolskiego, a także na stawach hodowlanych zlokalizowanych w większości w zachodniej części województwa małopolskiego (gdzie szkody związane z działalnością bobrów są wyjątkowo duże i długotrwałe)" - wymienia Fundusz.

Zaplanowano m.in. wykonanie zabezpieczeń przeciwko szkodom powodowanym przez bobry (zakup siatki ogrodzeniowej i słupków metalowych oraz przekazanie materiałów osobom poszkodowanym w celu ochrony gruntów ornych, sadów, szkółek, lasów, grobli stawów hodowlanych, itp.), a w celu przeciwdziałania szkodom powodowanym przez wilki i rysie oraz niedźwiedzie planowany jest zakup i przekazanie potencjalnie zagrożonym rolnikom i hodowcom zestawów pastucha elektrycznego.

"Zaplanowane działania nie będą znacząco wypływać na populacje bobra, wilka, rysia i niedźwiedzia. Projekty RDOŚ-ów ograniczą napięcia na linii człowiek - drapieżniki, nielegalne zabijanie zwierząt (kłusownictwo), ale także zapobiegną zmniejszaniu się pogłowia zwierząt gospodarskich w regionie południowym i potencjalnemu zaniechaniu użytkowania pasterskiego na nieleśnych siedliskach przyrodniczych (co skutkować mogłoby pogorszeniem ich stanu)" - podsumowuje NFOŚiGW.

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA