Odszkodowania za choroby zwierząt. Miliony wypłacone

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-08-2021,12:25 Aktualizacja: 16-08-2021,11:28
A A A

Na poziomie centralnym - ministerialnym - nie są systematycznie zbierane dane o liczbie i wysokości odszkodowań za likwidację stad zwierząt hodowlanych, gdzie wystąpiła tzw. ptasia grypa czy afrykański pomór świń. Resort nie ma aktualnych danych, co może dziwić w kontekście zwalczania rujnujących gospodarstwa chorób zwierząt.

O to ilu rolników otrzymało w 2021 roku odszkodowania w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach ognisk np. grypy ptaków (HPAI), zapytała drogą interpelacji grupa posłów. W odpowiedzi datowanej na 10 sierpnia wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński przyznał, że dane dotyczące liczby gospodarzy, którzy dostali odszkodowania "nie są systematycznie gromadzone na poziomie centralnym".

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, indyki rzeźne, gęsi,

HPAI w 2021 roku pochłonęła ponad 500 mln złotych

Ostatnie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski zostało stwierdzone 28 czerwca w gospodarstwie na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia do 28 czerwca na podstawie wyników badań laboratoryjnych...
Z danych aktualnych na 23 lipca, pozyskanych z poziomu wojewódzkich inspektoratów weterynarii wynika, że dotychczas wypłacono odszkodowania w 82 ogniskach oraz w gospodarstwach kontaktowych do tych ognisk, a także położonych w obszarze zapowietrzonym wyznaczonym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Łączna kwota tych odszkodowań to 97 mln 90 tys. 492,18 zł. Dodatkowo w trakcie procedowania były wnioski opiewające na kwotę 262 mln zł.

A co z ogniskami ASF? Ile było rekompensat i na jaką kwotę? - Analogicznie jak w przypadku HPAI, dane dotyczące liczby rolników, którzy otrzymali odszkodowania nie są systematycznie gromadzone na poziomie centralnym. W roku 2021 stwierdzono 46 ognisk ASF w gospodarstwach. W niektórych z nich w dalszym ciągu prowadzone są przez powiatowych lekarzy weterynarii postępowania administracyjne, które zostaną ostatecznie zakończone przyznaniem bądź odmową wypłaty odszkodowania dla hodowców świń - napisał Szymon Giżyński. Dodał, iż jeżeli chodzi o kwotę odszkodowań, również "dane nie są aktualnie dostępne na poziomie centralnym".

Interpelacje poselska dotyczyła ponadto także wykorzystania rezerwy celowej z budżetu państwa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Według wyjaśnień wiceministra ustawa budżetowa na rok 2021 przewidywała w ramach rezerwy budżetowej, o której mowa (w części 83, poz. 12), możliwość wydatkowania kwoty 432 mln 344 tys. zł. Na podstawie wniosków wojewódzkich lekarzy weterynarii, złożonych za pośrednictwem wojewodów, została uruchomiona na przełomie czerwca i lipca transza II (ostatnia) tej. rezerwy celowej. Tym samym w 2021 roku decyzjami ministra finansów zostały przekazane do powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii środki z całej rezerwy (432 mln 344 tys. zł).

walka z asf w polsce, bioasekuracja, pomoc de minimis, wsparcie dla hodowców świń

Można ubiegać się o refundację wydatków na bioasekurację

Rolnicy, którzy utrzymują trzodę chlewną do 27 sierpnia mogą ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ma...
Czy rząd rozważa zwiększenie powyższej rezerwy? - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe zwiększanie rezerw celowych w toku wykonywania budżetu państwa. Niemniej jednak, dzięki staraniom ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na posiedzeniu 7 lipca sejmowa komisja finansów publicznych wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 262 mln 835 tys. zł z rezerw celowych - wskazuje wiceszef resortu rolnictwa.

Chodzi o środki z rezerwy na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (62 mln 835 tys. zł) i rezerwy na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale unijnej kasy, w tym systemy informatyczne (200 mln zł). Te pieniądze zostały teraz przeznaczone na uregulowanie części zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

W kwestiach odszkodowań wypowiedział się też ostatnio zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski (pisaliśmy o tym tutaj).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2023

Hoduj z głową świnie:

-Chiny wałczą z ASF

-Hodowca wygrał z ARiMR

-Oszczędzaj z głową

-Przepis na superlochy

-Rzucił korporację dla świń

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2023

Hoduj z głową bydło:

-Sprzeciw wobec zakazu

-Termin zbioru musi być trafiony

-Mają podążać za paszą

-Trzyma mastitis  ryzach

-Co stosować na muchy?

 

PRENUMERATA