Uwaga hodowcy! Ważny komunikat resortu ws. dokumentacji leczenia zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2023,9:25 Aktualizacja: 22-12-2023,9:28
A A A

Do czasu udostępnienia przez głównego lekarza weterynarii systemu teleinformatycznego, dokumentacja w zakresie stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, powinna być prowadzona przez ich właścicieli lub posiadaczy na podstawie przepisów Unii Europejskiej – informuje resort rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuje w komunikacie, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie (w nowym brzmieniu) przepis art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. A jednocześnie - jak zaznacza resort - do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu przez hodowców dokumentacji leczenia zwierząt, nie zostanie udostępniony przez głównego lekarza weterynarii (GLW).

Jak zatem prowadzić dokumentację do czasu udostępnienia systemu?

„Od 1 stycznia 2024 r. do dnia udostępnienia przez GLW systemu, dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt, powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, na podstawie przepisów Unii Europejskiej” – przekazuje MRiRW.

Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji według przepisów UE?

trybunał konstytucyjny, tk, orzeczenie, wyrok, szkody łowieckie, konstytucja, dzikie zwierzęta, prawo łowieckie

TK: przepisy ograniczające odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta - konstytucyjne

Przepisy Prawa łowieckiego, ograniczające odpowiedzialność w określonych przypadkach za szkody spowodowane w uprawach przez dzikie zwierzęta, są zgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. "To wzgląd na ochronę środowiska,...

„Przepisy UE określają zakres danych, które obejmuje dokumentacja stosowanych produktów leczniczych i dokumentacja leczenia zwierząt oraz dotyczą kwestii przechowywania i udostępniania tej dokumentacji właściwym organom (…) nie określają wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej. Dopuszczalne jest więc przyjęcie prowadzenia tej dokumentacji w jednej z tych form, z wykorzystaniem wzoru stosowanego dotychczas” – wyjaśnia resort.

Jak zapewnia, w świetle wymienionych wyżej okoliczności niewykonanie obowiązku określonego w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (obowiązek prowadzenia dokumentacji) do czasu udostępnienia systemu teleinformatycznego przez GLW, nie stanowi wykroczenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ww. ustawy (brak prowadzenia dokumentacji lub robienie tego w sposób nieprawidłowy, za co grozi grzywna, areszt lub ograniczenie wolności).

O terminie udostępnienia systemu przez GLW ministerstwo ma poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu