Ustawa o paszach do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-12-2022,14:45 Aktualizacja: 15-12-2022,15:02
A A A

Senat poparł nowelizację ustawy o paszach, która przesuwa zakaz stosowania pasz GMO do 1 stycznia 2025 r. Nowe prawo wdraża ponadto unijne przepisy w sprawie pasz leczniczych.

Chodzi o rządową nowelę ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Senacka komisja rolnictwa nie wniosła do ustawy poprawek, także podczas plenarnego posiedzenia Senatu ich nie zgłoszono. Ustawę poparło 98 senatorów, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Jan Krzysztof Ardanowski, import śruty sojowej, ustawa o paszach, pasze GMO

Ardanowski ostro o nowelizacji ustawy o paszach: rząd pokazał słabość

Dla lobbystów nie jest ważne zdrowie Polaków, dla nich najważniejsze jest sprzedawanie soi GMO - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. W wywiadzie...

Obecnie paszę genetycznie modyfikowaną może stosować tylko do końca roku. Nowe przepisy przedłużą możliwość wykorzystywania surowców genetycznie modyfikowanych do 1 stycznia 2025 r., czyli o dwa lata. Na etapie prac sejmowych, opozycja wnioskowała o wydłużenie terminu nawet do 5 lat, ale propozycja nie została zaakceptowana przez Sejm.

Chodzi o importowaną śrutę sojową GMO, która powszechnie jest wykorzystywana w mieszankach paszowych dla drobiu i trzody chlewnej. Według specjalistów, śruty tej nie da się całkowicie wyeliminować z żywienia zwierząt.

Celem nowelizacji ustawy o paszach jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wytwarzania pasz leczniczych w mobilnych wytwórniach pasz leczniczych. Dotąd na rynku krajowym nie działały takie podmioty, dlatego działalność takiej wytwórni musi być zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia do obrotu paszy leczniczej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w wyjątkiem przepisu dotyczącego zakazu stosowania pasz GMO, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej