Trwają prace nad przepisami regulującymi obrót ziemią po 2016 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-12-2014,11:30 Aktualizacja: 17-12-2014,12:28
A A A
Powołany został specjalny zespół, który analizuje poselskie projekty i przygotuje opinię rządu w tej sprawie - poinformowała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. 
 
Chodzi o nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która reguluje nabywanie ziemi, ograniczając aktualnie prawo do takiego zakupu do obywateli Polski. Zgodnie z przepisami przejściowymi, takie ograniczenia zostaną zniesione w maju 2016 r. 
 
Obecnie cudzoziemcy, którzy chcą kupić nieruchomość rolną, muszą uzyskać specjalne pozwolenie od ministra spraw wewnętrznych.
 
Obecnie w Sejmie są trzy projekty poselskie - dwa dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeden gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 
 
- Prawdopodobnie wszystkie te projekty będą procedowane razem, a rząd wniesie do nich poprawki - powiedział podczas seminarium w Senacie poświęconemu obrotowi ziemią kierujący zespołem dyrektor departamentu gospodarki ziemią ministerstwa rolnictwa Zbigniew Abramowicz. 
 
Dodał, że najpewniej prace nad nowymi przepisami rozpoczną się w Sejmie w przyszłym roku. Wtedy jest szansa na uchwalenie ustawy jeszcze w tej kadencji parlamentu.
 
Wkrótce wypracowane zostanie stanowisko rządu, ale prace nad projektami mogą rozpocząć się wcześniej. Abramowicz zaznaczył, że w projektach tych jest kilka interesujących propozycji, zwłaszcza dotyczących utworzenia nowych instytucji pozwalających na to, by nie rozdrabniać gospodarstw rolnych, zapobiec spekulacji gruntami, nie dopuścić do nabywania nieruchomości przez osoby podstawione.
 
W projektach są również przepisy przewidujące wprowadzenie daleko idących zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, mających przede wszystkim na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych w pierwszej kolejności przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. 
 
To też propozycje wprowadzenia przepisów, które mają przeciwdziałać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych.
 
Według poselskich propozycji bardziej aktywną niż dotychczas rolę będzie miała Agencja Nieruchomości Rolnych, która realizuje politykę rolną państwa. Przede wszystkim miałaby monitorować i uczestniczyć w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. 
 
Obrót nieruchomościami rolnymi z wyjątkiem przenoszenia własności na rzecz rolników indywidualnych i osób bliskich odbywałby się za pośrednictwem ANR, która będzie miała za zadanie realizowanie konstytucyjnej zasady wspierania gospodarstw rodzinnych. 
 
Przewiduje się wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, mających przede wszystkim na celu nabywanie państwowych nieruchomości rolnych na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych.
 
Oprócz tych trzech projektów, na ukończeniu jest projekt zmiany ustawy o wspólnotach gruntowych. Zdaniem Abramowicza, jest to ważny projekt, gdyż wiele gruntów w Polsce w ewidencji widnieje jako wspólnoty gruntowe, a faktycznie ich stan jest nieuregulowany. Wkrótce ten projekt będzie skierowany do Sejmu. 
 
Dyrektor poinformował, że odbędzie się też dyskusja nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej. Rozwiązania z tego projektu mogą być też uwzględnione w przepisach dotyczących obrotu ziemi. - Pytanie jednak, czy to ma być oddzielna ustawa, czy też regulacja włączona do jakiegoś projektu - kończy Abramowicz.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"