Senatorowie za ustawą o ochronie gruntów rolnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-07-2015,21:00 Aktualizacja: 24-07-2015,21:11
A A A

Możliwość przeznaczenia gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa - dopuszcza ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Senat poparł ją w piątek przyjmując jedną poprawkę.

Za ustawą było 49 senatorów, 29 - przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

ustawa o ochronie gruntów rolnych, sejm, ministerstwo rolnictwa

Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych

Bez zgody ministra rolnictwa będzie można przeznaczyć 0,5-hektarową działkę gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne - zakłada ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którą w piątek znowelizował Sejm....
Ustawę rozpatrywały dwie senackie komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy, jak również poprawki do niej. Komisje rekomendowały przyjęcie ustawy wraz z poprawką.

Senat nie poparł wniosku o odrzucenie; natomiast przyjął poprawkę, która zaostrza kryteria odrolnienia ziemi oraz upraszcza ustawę poprzez eliminację definicji zwartej zabudowy i obszaru zwartej zabudowy.

Ustawa dopuszczająca odrolnienie półhektarowych działek I-III klasy bez zgody ministra rolnictwa została uchwalona w 2013 r. z inicjatywy PSL. Jednak prezydent ją zawetował, argumentując, że taka zmiana przepisów znacznie zmniejsza ochronę gruntów najbardziej wartościowych rolniczo i zapowiedział wówczas przygotowanie własnego projektu.

Grunty rolne klas I-III stanowią zaś tylko 25 proc. powierzchni wszystkich gruntów ornych w Polsce.

Swoje projekty zgłosiły też PSL i PiS. W Sejmie więc pracowano nad trzema projektami: dwoma poselskimi i jednym prezydenckim. Za bazowy przyjęto ten ostatni, który wprowadzał najdalej idące ograniczenie.

W Sejmie projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych

Możliwość przeznaczenia gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa - dopuszcza projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm. Ustawa...
Zakładał on, że odrolnienie dobrych jakościowo gruntów jest możliwe bez zgody ministra rolnictwa, ale gdy spełni się wszystkie warunki jednocześnie.

Według nowych przepisów działkę można wykorzystać na cele nierolne bez zgody ministra rolnictwa, jeżeli co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, a położone muszą być one w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z gospodarce nieruchomościami. Przez zwartą zabudowę rozumie się zgrupowanie co najmniej 5 budynków.

Kolejne dwa warunki zawarte w projekcie to położenie tych gruntów w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej; ich powierzchnia ma nie przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Poprawka Senatu zakłada, że "co najmniej 2/3 powierzchni gruntu zawiera się w obszarze wyznaczonym przez wielobok opisany na zewnętrznych wierzchołkach rzutu skrajnych budynków położonych po tej samej stronie drogi publicznej (...) tworzących zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 50 m”.

Celem zmiany przepisów ma być łatwiejsze przeznaczanie działek rolnych pod budynki mieszkalne dla dzieci rolników.

Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa teraz wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawkę Senatu

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu