Protestują przeciwko ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
07-07-2015,13:05 Aktualizacja: 07-07-2015,13:23
A A A

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie głośno krytykuje uchwaloną 25 czerwca przez Sejm ustawę o kształtowanie ustroju rolnego. Organizacja zwróciła się do senatorów o wprowadzenie poprawek.

Towarzystwo w specjalnym oświadczeniu protestuje przeciwko "likwidacji ostatniego uprawnienia, jakim było prawo pierwszeństwa nabycia ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych SP, przysługujące spadkobiercom ziemian".

ustawa o ustroju rolnym, wykup ziemi przez obcokrajowców, sejm

Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa ma m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z UE. Nowe przepisy nie zabraniają wprost cudzoziemcom i spółkom z...
Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego podkreśla, że przyjęte przez parlamentarzystów rozwiązania prawne "sankcjonują komunistyczne bezprawie w postaci dekretu o tzw. reformie rolnej z lat 1944/45".

W jego ocenie, "otwiera się drogę do ziemi jednym, a zamyka prawowitym właścicielom". I właśnie dlatego PTZ ma zamiar do końca walczyć o satysfakcjonujące rozwiązania prawne.

Towarzystwo wystosowało do poszczególnych senatorów, a także przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisma z apelem o wniesienie poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w wyniku której prawo pierwszeństwa nabycia gruntów przez ziemian zostanie zachowane.

Prezes Schirmer powołuje się na opinię prawną pod którą podpisał się dr Tomasz Zalasiński, radca prawny
Counsel DZP w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 21 pkt 6 lit. a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z opinii jasno wynika, że  wspomniany przepis jest niezgodny z Konstytucją. "Pozbawienie  byłych  właścicieli  nieruchomości  i  ich spadkobierców  pierwszeństwa  nabycia nieruchomości  wchodzących  w  skład  Zasobu  Własności Rolnej  Skarbu  Państwa  będzie  skutkowało zróżnicowaniem  zakresu ochrony  przysługujących  im  praw  majątkowych" - czytamy w dokumencie, który wpłynął do senackiej komisji rolnictwa.

Obrady senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A)  rozpoczną się dziś o godz. 15.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej