Protestują przeciwko ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
07-07-2015,13:05 Aktualizacja: 07-07-2015,13:23
A A A

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie głośno krytykuje uchwaloną 25 czerwca przez Sejm ustawę o kształtowanie ustroju rolnego. Organizacja zwróciła się do senatorów o wprowadzenie poprawek.

Towarzystwo w specjalnym oświadczeniu protestuje przeciwko "likwidacji ostatniego uprawnienia, jakim było prawo pierwszeństwa nabycia ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych SP, przysługujące spadkobiercom ziemian".

ustawa o ustroju rolnym, wykup ziemi przez obcokrajowców, sejm

Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa ma m.in. uchronić Polskę przed wykupem gruntów przez obcokrajowców poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń po zakończeniu okresu ochronnego ustalonego z UE. Nowe przepisy nie zabraniają wprost cudzoziemcom i spółkom z...
Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego podkreśla, że przyjęte przez parlamentarzystów rozwiązania prawne "sankcjonują komunistyczne bezprawie w postaci dekretu o tzw. reformie rolnej z lat 1944/45".

W jego ocenie, "otwiera się drogę do ziemi jednym, a zamyka prawowitym właścicielom". I właśnie dlatego PTZ ma zamiar do końca walczyć o satysfakcjonujące rozwiązania prawne.

Towarzystwo wystosowało do poszczególnych senatorów, a także przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisma z apelem o wniesienie poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w wyniku której prawo pierwszeństwa nabycia gruntów przez ziemian zostanie zachowane.

Prezes Schirmer powołuje się na opinię prawną pod którą podpisał się dr Tomasz Zalasiński, radca prawny
Counsel DZP w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 21 pkt 6 lit. a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Z opinii jasno wynika, że  wspomniany przepis jest niezgodny z Konstytucją. "Pozbawienie  byłych  właścicieli  nieruchomości  i  ich spadkobierców  pierwszeństwa  nabycia nieruchomości  wchodzących  w  skład  Zasobu  Własności Rolnej  Skarbu  Państwa  będzie  skutkowało zróżnicowaniem  zakresu ochrony  przysługujących  im  praw  majątkowych" - czytamy w dokumencie, który wpłynął do senackiej komisji rolnictwa.

Obrady senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A)  rozpoczną się dziś o godz. 15.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie