Posłowie KP - PSL złożyli projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Co chcą zmienić?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Edyta Roś PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2023,9:30 Aktualizacja: 01-06-2023,9:34
A A A

Wystąpiłam z koniecznością zmiany ustawy - Prawo łowieckie, przywracającą samorządność oraz sposób wybierania i sprawowania władz w Polskim Związku Łowieckim - podkreśliła w rozmowie z PAP posłanka Urszula Pasławska (KP-PSL). Według niej, obecny sposób wyboru władz PZŁ budzi wiele konfliktów.

Posłowie Koalicji Polskiej - PSL złożyli w Sejmie projekt noweli ustawy - Prawo łowieckie. Posłanka Pasławska, która jest posłem wnioskodawcą projektu podkreśliła w rozmowie z PAP, że w 2018 r. polski Sejm znowelizował ustawę - Prawo łowieckie i "odebrał samorządność, zachowując finansowanie przez członków stowarzyszenia".

szkody łowieckie, szacowanie strat w uprawach, Edward Siarka, prawo łowieckie, koła łowieckie

Pojedyncze przypadki. Wiceminister o braku szacowania szkód łowieckich

Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska przekonuje, że w skali kraju mogą zdarzać się jedynie pojedyncze przypadki niewywiązywania się kół łowieckich z obowiązku szacowania szkód łowieckich. Z takim stwierdzeniem, zawartym w...

Przywrócenie samorządności

"Czyli my rokrocznie - jako myśliwi - płacimy 500 zł składki do Polskiego Związku Łowieckiego i z naszych pieniędzy opłacany jest zarząd i łowczy krajowy, który jest wybierany przez ministra, a do 2018 roku była zasada wybierania w kilkustopniowych wyborach" - powiedziała Pasławska.

Posłanka zwróciła uwagę, że takie działanie stało się źródłem wielu konfliktów. "I w związku z tym, że system dzisiaj jest niezwykle konfliktogenny wystąpiłam z koniecznością zmiany ustawy - Prawo łowieckie przywracającą samorządność oraz sposób wybierania i sprawowania władz w organizacji pozarządowej, jaką jest Polski Związek Łowiecki" - oświadczyła Pasławska.

W uzasadnieniu projektu noweli ustawy autorstwa posłów KP-PSL podkreślono, że w 2018 r. parlament znowelizował Ustawę Prawo Łowieckie.

"W ramach zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim minister właściwy do spraw środowiska mianuje Łowczego Krajowego i pozostałych członków Zarządu Głównego PZŁ oraz zatwierdza powoływanie i odwoływanie łowczych okręgowych. Taka konstrukcja stała się źródłem wielu konfliktów i uniemożliwia sprawną realizację ustawowych zadań, które państwo powierza PZŁ" - zaznaczono w uzasadnieniu.

prawo łowieckie, szkody łowieckie, dzierżawa obwów łowieckich, Edward Siarka

Obwód łowiecki bez dzierżawy. Kto ma płacić za szkody w uprawach?

Rolnicy mający ziemię w granicach obwodów łowieckich, które z jakiejś przyczyny nie mają dzierżawcy, są w fatalnej sytuacji. Nie mogą bowiem liczyć na żadne odszkodowania za straty spowodowane przez dziką zwierzynę. Czy coś w tej...

Brak społecznego nadzoru

Podkreślono, że "brak społecznego nadzoru nad organami PZŁ oraz wydatkowaniem środków, które pochodzą ze składek członkowskich jest nieakceptowane przez myśliwych i paraliżuje funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego.

"Projekt nowelizacji przywraca możliwość wyboru władz PZŁ przez statutowe organy związku i jednocześnie zwiększa nadzór ministra, poprzez możliwość wnioskowania do Naczelnej Rady Łowieckiej o uchylenie niezgodnych z prawem i Statutem PZŁ uchwał Zarządu Głównego PZŁ" - czytamy.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że "projektowana ustawa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu państwa".

"Przedmiotowa ustawa nie będzie miała wpływu na budżet jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa nie będzie dotyczyć praw i obowiązków mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W związku z powyższym nie będzie miała bezpośredniego wpływu na ww. podmioty" - podkreślono.

"Na podstawie projektowanej ustawy, poprzez nowelizację przepisów ustawy Prawo łowieckie nie przewiduje się wydania aktów wykonawczych" - dodano. 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie