Ziemia z egzekucji komorniczych dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2016,8:50 Aktualizacja: 22-11-2016,9:29
A A A

Rolnicy dążący do powiększenia areału w swoich gospodarstwach powinni zwrócić baczniejszą uwagę na hektary sprzedawane w drodze egzekucji komorniczych.

"Głód ziemi" jest przez chcących rozwijać się gospodarzy odczuwany w wielu rejonach Polski. Tacy rolnicy muszą mieć oczy szeroko otwarte i poszukiwać różnych możliwości ewentualnego pozyskania dodatkowych hektarów.

ustawa o ziemi, ziemia rolna dla kościoła, KRIR, grunty rolne dla księzy

Ziemia dla rolników, a nie księży

Pomimo, że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne (budowa kościołów, cmentarzy itp.), bo wieś zawsze była ostoją polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się przeznaczaniu dużych areałów ziemi...

Jednym z takich źródeł są otwarte licytacje komornicze, gdzie majątek (lub jego część) niewypłacalnego podmiotu stanowi ziemia rolna. Jeszcze do niedawna gospodarzom indywidualnym ciężko było zwyciężać w takim postępowaniu.

Rolnicy nie mieli bowiem siły przebicia w rywalizacji z potężnymi firmami czy biznesmenami, którzy zarobiony kapitał lokowali chętnie w ziemi z uwagi na jej rosnącą wartość i unijne dopłaty.

Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Art. 2a ust. 1 wskazuje, iż nabywcą nieruchomości rolnej (o pow. 0,3 ha i więcej) może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba że ustawa stanowi inaczej).

W interpretacji Agencji Nieruchomości Rolnych, udzielonej na zapytanie samorządu rolniczego, sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej także podlega pod tę regulację.

Jurgiel: KE nie może nakazać sprzedaży państwowej ziemi

Komisja Europejska nie może nakazać krajowi sprzedaży państwowej ziemi - tak minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odniósł się do informacji o zamiarze wszczęcia przez KE procedury wobec Polski ws. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży państwowej...

Wystarczy przytoczyć tu  art. 2 pkt. 7, który przez nabycie nieruchomości rolnej nakazuje rozumieć "przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego".

Według przepisów ustawy inne podmioty niż rolnicy indywidualni (za wyjątkiem m.in. bliskich zbywcy, kościołów czy też ANR reprezentującej Skarb Państwa) muszą mieć na nabycie ziemi rolnej zgodę prezesa ANR, wyrażoną w formie decyzji administracyjnej.

Dopiero zatem po uzyskaniu takiej zgody niebędący rolnikami zwycięzcy organizowanych przez komorników licytacji mają faktycznie prawo własności danej działki czy działek wystawionych na sprzedaż. Zakładając, że szefowie agencji nie będą zgodami szafować, przed rolnikami otwiera się szansa na pozyskanie dodatkowych hektarów ziemi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj