Do Sejmu trafi poselski projekt zmieniający ustawę o ubezpieczeniach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2015,11:35 Aktualizacja: 15-09-2015,13:47
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wprowadzonych w życie oraz planowanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Od 10 lipca weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na podstawie której zapewniono producentom owoców i warzyw dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowana przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw.

Marek Froelich, Izba Rolnicza w Opolu, ubezpieczenie upraw

Rolników nie stać na ubezpieczenia od suszy

Marek Froelich, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu nie dziwi się, że przy obecnym stanie prawnym tak małym zainteresowaniem cieszą się wśród rolników ubezpieczenia od suszy. Rolniczy samorząd podaje, że w Polsce na wypadek suszy...
Podwyższono z 50 proc.  do 65 proc. wysokość dopłat z budżetu państwa do składek  z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

MRiRW podkreśla, że "uwolnienie granicznej stawki taryfowej w odniesieniu do warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych powinno wpłynąć na zwiększenie powierzchni tych upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową".

W przypadku ustalenia przez rolnika z zakładem ubezpieczeń składki ubezpieczenia z uwzględnieniem stawki taryfowej dla upraw warzywniczych lub sadowniczych w wysokości powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, rolnik otrzyma dopłatę do składki wyliczonej przy zastosowaniu wysokości stawki taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia, natomiast część składki wyliczonej z zastosowaniem stawki taryfowej powyżej 6 proc. zapłaci rolnik we własnym zakresie.

susza rolna, ministerstwo rolnictwa, marek sawicki

Sawicki: związać dopłaty bezpośrednie z ubezpieczeniem upraw i hodowli

Minister rolnictwa - jeśli zgodę wyrazi Komisja Europejska - jest za tym, by system dopłat bezpośrednich związać z powszechnym ubezpieczeniem upraw i hodowli. - Powszechność mógłby nadać obowiązek, ale nie wiem, czy taki obowiązek będzie...
Resort rolnictwa podaje, że w najbliższych dniach do Sejmu trafił poselski  projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który ma na celu "zwiększenie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych poprzez zobowiązanie zakładów ubezpieczeń do sprzedaży ubezpieczeń pakietowych".

Biuro prasowe MRiRW podkreśla, że zmiana ustawy zapewni dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokości wyższej niż 10 proc. sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w przypadku umów ubezpieczenia zawierających pakiet ryzyk, a tym samym zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt