Zasiłki i uprawniające do nich progi dochodowe idą w górę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-10-2015,12:15 Aktualizacja: 01-10-2015,12:44
A A A

604 zł od 1 października będzie wynosić maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. Do tej pory było to 529 zł. O kilkadziesiąt złotych wzrosną też inne świadczenia, podniesione zostaną też kryteria dochodowe uprawniające do takiej pomocy.

Wysokość kryteriów dochodowych oraz kwota poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej są weryfikowane co 3 lata, ale nie musi to oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak rząd zdecydował o ich zwiększeniu. Podwyżka weszła w życie 1 października.

Coraz więcej osób korzysta z tzw. transferu zasiłku dla bezrobotnych

4651 osób pobierało w ubiegłym roku w Polsce zasiłek dla bezrobotnych transferowany z innych państw, znacznie więcej niż w poprzednich latach - wynika z danych resortu pracy. Prawo do takiego transferu daje unijna koordynacji systemów...

O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie. Według MPiPS dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia. Maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł do 604 zł. W przypadku pomocy dla rolników wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł.

Pomoc państwa na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania dla osób z placówek opiekuńczych wzrośnie z 1 tys. 647 zł do 1 tys. 722 zł.

O 75 zł wzrośnie świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy. Będzie to pomoc w wysokości 1 tys. 335 zł.

Rząd zdecydował też o podniesieniu o 100 zł kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta zmiana wejdzie za miesiąc, 1 listopada. Będzie to pierwszy etap wzrostu tych kryteriów - na 1 listopada 2017 r. planowana jest kolejna podwyżka. Od listopada zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu