Zaliczki na poczet realizacji projektów z PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-04-2015,15:15 Aktualizacja: 14-04-2015,16:38
A A A
Umożliwienie wypłacania zaliczek na poczet realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - to cel projektu ustawy, który we wtorek przyjął rząd. 
 
Dokument przygotowany przez resort rolnictwa ma przede wszystkim dostosować krajowe przepisy do unijnego prawa. Według projektu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dostać zaliczkę na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych na realizację scaleń oraz na pomoc techniczną ze środków budżetu państwa. 
 
Natomiast na finansowanie innych operacji takich jak transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze czy wsparcie w ramach inicjatywy LEADER samorządy będą mogły otrzymać w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
O zaliczki będą mogli się ubiegać rolnicy, którym zostanie przyznana pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, w przetwórstwie rolnym czy w odbudowie gospodarstw zniszczonych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej. 
 
Warunki i tryb udzielenia zaliczek zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów. Zaliczka ma także przysługiwać grupom producenckim, samorządom lokalnym oraz beneficjentom inicjatyw w ramach programu LEADER.
 
Projekt określa też tryb publikacji informacji o beneficjentach unijnej pomocy. Według nowych przepisów wykaz osób, które otrzymały unijne wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego będzie publikowany na stronie ministerstwa rolnictwa.
 
Bez zmian natomiast pozostają przepisy dotyczące akredytacji dla instytucji płatniczych (w Polsce jest to ARiMR oraz ARR). Nadal zgodę na uruchamianie m.in. nowych działań będzie wydawał minister finansów. Dla działań, które będą prowadzone na niezmienionych zasadach, nie ma potrzeby wydawania akredytacji. 
 
Finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020 ma być realizowane zgodnie z zasadą n+3, czyli do końca 2023 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 od ich opublikowania.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej