Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-06-2017,13:45 Aktualizacja: 09-06-2017,14:19
A A A

NIK pozytywnie oceniła wprowadzenie tzw. miękkiej egzekucji podatkowej, która zwiększa zaufanie do organów podatkowych i odciąża je od prowadzonych postępowań administracyjnych. Zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną i to szybciej niż dochody z podatków.

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w piątek raporcie pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne ministra finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej.

podatek rolny, ustawa o podatku rolnym, senat, Komisja do Spraw Petycji, Spółdzielnia Mieszkaniowa PROJEKTANT

Ustawa o podatku rolnym czeka już tylko na podpis prezydenta

Senatorowie nie zaproponowali poprawek do noweli ustawy o podatku rolnym. Nowe przepisy ograniczą zasadę solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Nowelizację poparło 64...

Kontrolerzy chwalą m.in. usprawnienie przyjaznej dla podatników tzw. miękkiej egzekucji, która już po dwóch latach okazała się równie skuteczna, jak czasochłonna i kosztowna egzekucja administracyjna.

Miękka egzekucja polega na działaniach informacyjnych i dyscyplinujących poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Chodzi o telefon, sms, czy mail, w którym informuje się podatnika o zaległości, co ma zwiększyć powodzenie dobrowolnego uregulowania zaległości bez konieczności stosowania przymusu egzekucyjnego.

Izba zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. "A szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da" - czytamy w raporcie.

NIK poinformowała, że odnotowane w urzędach skarbowych zaległości podatkowe wymagalne wyniosły - według stanu na koniec 2016 r. - 68,9 mld zł (wzrost o 35,7 proc. wobec końca 2015 r. i o 96,2 proc. wobec końca 2014 r.).

Jak wyjaśniono, największy udział w zaległościach (83,7 proc.) miały te z tytułu podatku VAT, które na koniec ub.r. wyniosły 59,6 mld zł (wzrost o ponad 40,3 proc. wobec stanu na koniec 2015 r. i o 115,2 proc. wobec stanu na koniec 2014 r.). Jest to związane z większą liczbą wyłudzeń i zwiększoną wykrywalnością dużych nieprawidłowości i oszustw podatkowych.

W raporcie czytamy, że kwota niezapłaconych zobowiązań, wynikających z decyzji wydanych na ustawy o podatku od towarów i usług, (tzw. puste faktury), na koniec 2015 r. wynosiła 21,9 mld zł i była ponad dwukrotnie wyższa od kwoty na koniec 2014 r., a na 30 czerwca 2016 r. wyniosła 27,3 mld zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt