Zakup ziemi, zwierząt, maszyn – wkrótce rusza nabór wniosków o 200 tys. zł dla młodych rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2024,14:50 Aktualizacja: 05-06-2024,14:55
A A A

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia br., wyłącznie drogą elektroniczną - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jak przypomniała, wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Warunki uzyskania pomocy

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

- w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

- rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;

uniwersytet kielce, rolnictwo, studia, studenci

Rolnictwo nowością na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Stypendia po 2 tys. zł i płatne staże w gospodarstwach

Rekrutację na studia rozpoczął od soboty Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nowością w ofercie uczelni jest rolnictwo. Studenci, którzy rozpoczną naukę na tym kierunku, otrzymają stypendia w wysokości ponad 2 tys. zł...

- ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

- złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Raz na osobę i gospodarstwo

„Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100 proc. kwoty wypłaconej pomocy” – wskazała w komunikacie Agencja.

Jak w nim dodano, premie mogą być przyznane na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, wytwarzanych w gospodarstwie.

Na ziemię, zwierzęta, maszyny

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być np.:

- inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

- zakup nieruchomości rolnych;

- zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

- inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

arimr, agencja, pomoc, kredyty płynnościowe

ARiMR: uruchamiamy dodatkowe środki na kredyty płynnościowe

5,4 mld zł ma wynosić limit akcji kredytowej w ramach tzw. kredytów płynnościowych. Pula środków na dopłaty do ich oprocentowania sięgnie natomiast 200 mln zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz kolejny...

- zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

200 tysięcy zł w dwóch ratach

Kwota premii dla młodych rolników to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:

- 70 proc. kwoty - 140 tys. zł – po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty;

- 30 proc. kwoty - tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników potrwa od 19 czerwca do 16 sierpnia. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich