Wymiana dachów. Wkrótce kolejny program dla rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2023,13:55 Aktualizacja: 07-06-2023,14:01
A A A

Resort rolnictwa ustosunkował się do wniosku samorządu rolniczego o uruchomienie dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu zawartego w starych pokryciach dachowych. Zapowiedział rychłe uruchomienie specjalnego programu.

Izby rolnicze w wystąpieniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślały, że zeszłoroczny nabór wniosków o wsparcie wymiany dachów na budynkach w gospodarstwach cieszył się sporą popularnością. Rolnicy złożyli w sumie 47 tysięcy wniosków opiewających na 588 mln zł.

„Realizacja przedsięwzięcia obejmowała wymianę pokrycia dachowego, jednak bez kosztów utylizacji powstałych odpadów azbestowych. Beneficjenci zgłaszają do gminy zapotrzebowanie odbioru odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji. Jednak koszty utylizacji tych odpadów ponosi gmina beneficjenta” – wskazywał rolniczy samorząd.

usuwanie azbestu z dachów, Związek Gmin Wiejskich RP, Naczelna Izba Kontroli

Gminy wiejskie o usuwaniu azbestu. Potrzebne środki, żeby podkręcić tempo

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia realizację programu oczyszczania kraju z azbestu. Apeluje o jego rewizję i stworzenie nowych narzędzi oraz mechanizmów, które przyspieszą ten proces. W przyjętym...

Dodawał, że skutkiem tak wielu złożonych wniosków jest potrzeba zwiększenia puli środków na zbiórkę i utylizację wyrobów azbestowych ze starych dachów, czyli przede wszystkim eternitu.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przekazał, że równocześnie z projektowaniem części inwestycji „A1.4.1: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), prowadzone były uzgodnienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), związane z potrzebą utylizacji i odbioru odpadów zawierających azbest od rolników. MRiRW wnioskowało również o zwiększenie środków finansowych na ten cel.

„NFOŚiGW finalizuje już prace mające na celu rozszerzenie Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odbioru oraz unieszkodliwiania azbestu od rolników, którzy skorzystali ze wsparcia na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach KPO. Już wkrótce zostanie uruchomiony odrębny program” – zapowiedział Ciecióra.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie