Wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie można składać o miesiąc dłużej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-03-2015,10:05 Aktualizacja: 24-03-2015,10:12
A A A
Polska skorzysta z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską i wydłuży termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wymagać to jednak będzie zmiany przepisów - dowiedziała się PAP w resorcie rolnictwa.
 
Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa zapowiedział w piątek przedłużenie terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. KE chce, by dokumenty można było dostarczać do 15 czerwca (teraz do 15 maja). Komisarz wyjaśnił, że powodem są opóźnienia administracyjne związane z wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej.
 
Marek Sawicki, minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że zespół do spraw dialogu społecznego zobowiązał go do "skorzystania z tej możliwości prawnej, jaka pojawiła się w Komisji Europejskiej".
 
Rolnicy starają się w br. dostarczyć wnioski o dopłaty bezpośrednie jak najwcześniej. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono już ponad 50 tys. wniosków, czyli więcej niż w poprzednich latach. Około 60 proc. wniosków rolnicy składają jednak zwykle po 1 maja.
 
Sawicki podkreślił, że są sygnały ze strony doradców i powiatowych oddziałów ARiMR, że nowe zasady w zakresie dopłat bezpośrednich, łączone z programami rolno-środowiskowymi czy elementami płatności produkcyjnej, niektórym rolnikom stwarzają trudności. Dlatego chce, by okres składania wniosków przedłużyć.
 
Według ministra dotychczas zostało przeszkolonych ponad 600 ekspertów i doradców, którzy będą współpracowali z agencją w przyjmowaniu i weryfikowaniu wniosków od rolników. Każde powiatowe biuro utworzy dwa stanowiska dla takich osób, które będą pomagały rolnikom w wypełnianiu formularzy.
 
W tym roku na dopłaty bezpośrednie jest 3,5 mld euro, ubiega się o nie ok. 1 mln 350 tys. polskich rolników. 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie