Ustawa o płatnościach bezpośrednich podpisana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-02-2015,10:00 Aktualizacja: 26-02-2015,15:44
A A A
Prezydent podpisał ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wysokość dopłat zależeć będzie teraz m.in. od rodzaju produkcji i stopnia ochrony środowiska.
 
"Wprowadzenie przedkładanych regulacji prawnych wynika z konieczności wdrożenia reformy systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.
 
W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system płatności bezpośrednich, czyli jednolita płatność obszarowa, która przysługuje wszystkim rolnikom. Szacuje się, że będzie to 110 euro do hektara. 
 
Nowy system obejmie różne subwencje, takie jak: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatności związane z produkcją oraz dopłata z tytułu przejściowego wsparcia krajowego.
 
Wiele przepisów dotyczących procedury składania wniosków o dopłaty bezpośrednie jest podobnych do tych, które obowiązywały w latach 2007-2013. Nowym elementem są dopłaty do produkcji, o których Polska może decydować samodzielnie. Przeznaczono na to 15 proc. z całkowitej puli subsydiów.
 
Przygotowując ustawę resort rolnictwa zdecydował się na dopłaty do rodzajów produkcji istotnych dla polskiego rolnictwa. 2/3 dopłat do produkcji przeznaczone jest dla hodowców bydła, będą one przysługiwały od 3 do 30 sztuk zwierząt. 
 
Ponadto przewidziana jest dopłata do chowu owiec, kóz, upraw owoców miękkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych. Będzie też dopłata do produkcji tytoniu, ale z budżetu krajowego, bo UE nie przewiduje takiego wsparcia.
 
Według nowych przepisów aż 30 proc. dopłaty bezpośredniej będzie zależało od spełnienia wymogów środowiskowych, czyli tzw. zazielenienia. Dopłata z tego tytułu wyniesie ok. 74 euro na hektar. 
 
Zazielenienie będzie realizowane poprzez dywersyfikację upraw (w gospodarstwach powyżej 15 ha muszą być co najmniej 3), utrzymanie trwałych użytków zielonych i utrzymanie obszarów proekologicznych.
 
Ustawa zakłada ponadto dopłaty dla młodych rolników (do 40. lat), które mają ułatwić im rozpoczęcie działalności rolniczej. Dopłata wyniesie ok. 62 euro na hektar i będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 50 ha.
 
Nowe przepisy przewidują płatność dodatkową, która będzie przysługiwała wszystkim rolnikom do gruntów od 3,01 ha do 30 ha. Będzie to wsparcie skierowane do gospodarstw małych oraz średnich i pozwoli na skuteczniejsze wspieranie ich dochodów. Szacunkowo stawka tej płatności wyniesie ok. 41 euro/ha.
 
Inne zasady będą dotyczyły dopłat dla małych gospodarstw, które nie będą musiały spełniać unijnych wymogów. Do takiego systemu rolnicy będą mogli przystąpić tylko w pierwszym roku stosowania, czyli w 2015. Gospodarze otrzymujący obecnie nie więcej niż 1250 euro rocznie będą włączani do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody.
 
Dopłaty bezpośrednie nadal będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na lata 2014-2020 przeznaczono na to ok. 23,5 mld euro.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej