Składki na rolnicze ubezpieczenia. KRUS podaje stawki na IV kwartał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2023,8:55 Aktualizacja: 13-09-2023,8:59
A A A

Znamy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, obowiązującą rolników i ich domowników w IV kwartale br.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. Tym samym stawki te pozostają na takim samym poziomie jak ostatnio.

Nie zmieniają się też stawki związane z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Jako że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143 zł

Tym samym dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie nadal:

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, premier, morawiecki, emerytury, emerytury rolnicze, emerytury stażowe, krus, zus

Emerytury z ZUS i KRUS dla rolników. Izby przekazały postulaty premierowi

Z wnioskiem o uwzględnienie swoich postulatów w kwestiach dotyczących minimalnej emerytury rolniczej oraz systemu emerytur stażowych - zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego samorząd rolniczy. W swoim wystąpieniu Krajowa Rada...

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 172 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 343 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 515 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa 31 października br., a za pomocników rolnika za dany miesiąc - z 15. dniem następnego miesiąca.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu