Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-02-2021,9:15 Aktualizacja: 08-02-2021,9:20
A A A

Od 8 lutego banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymają limity oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych, które pozwolą na uruchomienie akcji kredytowej dla rolników.

Limity będą udostępnione na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR. Gospodarze będą mogli ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02).

zwrot podatku akcyzowego, olej napędowy, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Rolnicy mogą składać kolejne wnioski. W kwietniu pieniądze będą na kontach

Do 1 marca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę. Dokumenty przyjmują właściwe urzędy gmin i miast,...

Przewidziano limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania kredytów 5 mln zł. Na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk) Agencja przeznaczy 8 mln zł.

ARiMR dodała, że limit akcji kredytowej przeznaczony na kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) wynosi 50 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów wyniosą 0,7 mln zł.

O kredyty rolnicy mogą się ubiegać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej