Rolnicy odzyskają płatności ekologiczne? Rzecznik interweniuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2016,11:35 Aktualizacja: 18-04-2016,12:37
A A A

W 2014 roku ministerstwo rolnictwa wprowadziło dodatkowy warunek uzyskania płatności ekologicznej, czyli wytworzenie określonej ilości produktu ekologicznego. Ale jeszcze w tym samym roku wycofało się z tego pomysłu. W imieniu stratnych rolników interweniuje Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Rzecznik poprosił szefa resortu rolnictwa o odniesienie się do tego problemu i wskazanie drogi prawnej, umożliwiającej poszkodowanym gospodarzom ubieganie się o przyznanie płatności ekologicznych za ten feralny dla rok.

Jak stracili rolnicy? Minister rozporządzeniem z 12 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego PROW 2007-2013 wprowadził dodatkowy warunek uzyskania płatności ekologicznej w postaci wytworzenia odpowiedniej ilości produktu ekologicznego. Wymóg ten został zniesiony w drodze kolejnej zmiany wymienionego rozporządzenia datowanej na 27 października 2014 r.

rolnictwo ekologiczne, Marek Sawicki, Phil Hogan

Ministrowie osiągnęli kompromis w sprawie produkcji ekologicznej

Unijni ministrowie rolnictwa osiągnęli w Luksemburgu porozumienie w sprawie przepisów dla produkcji ekologicznej. Mają one uprościć system oraz przyczynić się do wzrostu tego sektora, którego produkcja w ostatnim 10-leciu w UE...

"Ze skarg wnoszonych do rzecznika wynika, że niektórzy rolnicy, ze względu na wprowadzony wymóg wytworzenia określonej ilości produktu ekologicznego, nie wnieśli w terminie wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, gdyż byli przekonani, iż nie spełniają tego wymogu. Po zmianie przepisów w tym samym roku kalendarzowym nie mieli już możliwości uzyskania płatności ekologicznej, pomimo tego, że ministerstwo uznało wprowadzony wymóg za nieuwzględniający specyfiki funkcjonowania małych gospodarstw i przez to w praktyce niemożliwy do zrealizowania" - napisał rzecznik w wystąpieniu.

Zdaniem Adama Bodnara taka sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyrażonej Konstytucji RP. "Należy mieć na uwadze, że w przypadku wielu gospodarstw rolnych, płatności ekologiczne są podstawowym gwarantem ich rentowności, a ich nieprzyznanie może powodować daleko idące ekonomiczne skutki" - przekonuje rzecznik.

Warto dodać, że RPO występował w 2015 r. do ministerstwa rolnictwa w sprawie "częstych zmian legislacyjnych podejmowanych w zakresie przepisów regulujących warunki przyznawania płatności unijnej w ramach płatności ekologicznych". Resort odpowiedział, że... "częste zmiany legislacyjne są podyktowane uzasadnionymi przyczynami".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement