Resort finansów planuje wyłączyć rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2024,9:10 Aktualizacja: 20-02-2024,9:15
A A A

Ministerstwo Finansów planuje wyłączyć spod ustawy o kredycie konsumenckim umów kredytowych zawieranych z rolnikami. Jak wyjaśnia MF, objęcie rolników przepisami wywołało wątpliwości interpretacyjne, prowadzące m.in. do wstrzymania kredytowania rolników.

Zgodnie z wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w I kwartale 2024 r. rząd powinien zająć się zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu cywilnego.

Trudności z kredytami rolniczymi

Jak przypomniało ministerstwo, ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej objęła od 7 stycznia 2024 r. ochroną konsumencką osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne. Jednak organizacje rolnicze i bankowe zaalarmowały, że zmiany wprowadziły niepewność prawną w zakresie finansowania rolników–przedsiębiorców, skutkującą wstrzymaniem przez banki przyjmowania wniosków kredytowych od rolników, bądź obsługiwania ich w ograniczonym zakresie.

nowelizacja ustawy, prawo, konsumenci, rolnicy

Rolnicy mają ogromny problem z kredytami i leasingiem. Będzie zmiana ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Posłowie klubu PSL-TD poinformowali, że składają w Sejmie projekt noweli ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Projekt ten uchyla przepisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy...

Wśród powodów takiej sytuacji wskazano m. in. zrównanie rolników-przedsiębiorców z konsumentami, co powoduje nałożenie na kredytowanie inwestycyjne zasad i warunków kredytowania typowego dla kredytowania konsumenckiego. Te ostatnie nie uwzględniają np. korzystania przez producentów rolnych z programów publicznych, z kredytów z dopłatami z ARiMR itp. Wątpliwości koncentrują się na trudnościach w praktycznym zastosowaniu do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, a także przepisu Kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych, który nie uwzględnia specyfiki kredytów udzielanych ze wsparciem publicznym - wskazało MF.

Resort zaproponował wyłączenie

Dlatego ministerstwo zaproponowało wyłączenie ze stosowania ustawy o kredycie konsumenckich umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne, wyłączenie spod Kodeksu cywilnego umów zwieranych przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, w oparciu o które otrzymują one wsparcie pochodzące ze środków publicznych, środków Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych o podobnym charakterze.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu