Pszczelarze dostali rekordowe wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2022,12:30 Aktualizacja: 27-12-2022,12:33
A A A

42,3 mln zł wsparcia otrzymali pszczelarze w ramach zakończonego "Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022" - poinformowała Monika Koźlakiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR .

Był to już szósty zatwierdzony przez KE program dotyczący rynku produktów pszczelich. Pieniądze na wsparcie pochodzą pół na pół z budżetu UE i krajowego.

Polski Związek Pszczelarski, pszczele rodziny, dopłaty dla pszczelarzy

Dziesiątki milionów euro na interwencje w sektorze pszczelarskim

Pomoc na zakup sprzętu do prowadzenia pasieki będzie realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Na takie interwencji zabezpieczono 50 mln euro w latach 2023-2027 - przekazało ministerstwo rolnictwa. -...

W sezonie 2021/2022 do KOWR zostało złożonych 460 projektów i 434 wnioski o refundację. Niestety, nie wszystkim w tym roku udało się zrealizować plany zakupowe, szkoleniowe lub w inny sposób modernizujące pasieki. Finalnie dla 428 wniosków dokonano wypłat w wysokości 42,3 mln zł. Jest to najwyższa wydatkowana kwota w historii programu.

- Najwięcej pieniędzy przeznaczone zostało na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz na zakup leków do zwalczania choroby pszczół - warrozy - poinformowała ekspertka.

Zaznaczyła, że do rozwoju krajowego pszczelarstwa w dużym stopniu przyczynia się realizowany dotychczas przez KOWR, a wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego, mechanizm wspólnej polityki rolnej "Wsparcie rynku produktów pszczelich". Od wejścia Polski do UE w 2004 roku do końca 2021 r. zrealizowano 5,7 tys. umów/projektów, w ramach których wydatkowano 391 mln zł.

- Rozwój pszczelarstwa jest ważny, bo rola pszczół w ekosystemie jest nieoceniona. Ogromne znaczenie tych owadów dla produkcji rolniczej i sadowniczej wynika z faktu, że ponad 70 spośród 100 najważniejszych dla człowieka roślin uprawnych jest zapylanych przez pszczoły. Oprócz zapylania, pszczoły wytwarzają m.in. miód, a także oddziaływające leczniczo: propolis, pierzgę czy pyłek pszczeli - tłumaczyła Koźlakiewicz.

Polski Związek Pszczelarski, pszczele rodziny, dopłaty dla pszczelarzy

Pszczelarze dostaną wyższe dopłaty. Wartość pracy owadów jest ogromna

Pszczoły hodowlane umożliwiają zachowanie ekosystemów oraz otrzymywanie wyższych plonów. Wartość pracy jednej rodziny przy zapylaniu upraw w UE ocenia się na 1200 euro rocznie - przekazał Polski Związek Pszczelarski. - Zwiększamy...

Jak mówiła, ocenia się, że wartość pszczół jako zapylaczy dla całego ekosystemu w Polsce wynosi ok. 5 mld zł. Sektor pszczelarski ma ogromne znaczenie dla rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i różnorodności biologicznej, a jako działalność gospodarcza i społeczna odgrywa istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich.

Wsparcie pszczelarstwa jest ważne także z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zaopatrzenie konsumentów w odpowiednią ilość dobrej jakości miodu oraz innych produktów pszczelich.

Obecnie zakończona została realizacja szóstego programu. Corocznie środki pochodzące z programu trafiały do kilkudziesięciu tysięcy pszczelarzy, reprezentowanych przez około sto organizacji pszczelarskich. Program nie kończy jednak pomocy dla rozwoju pszczelarstwa. Od 2023 r. rozpocznie się realizacja kolejnego.

Nowy program odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego w sierpniu 2022 r. przez Komisję Europejską - Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Program będzie realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej