Pomoc na zalesianie zostanie zwiększona

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2021,10:00 Aktualizacja: 16-01-2021,20:55
A A A

Zwiększenie powierzchni gruntów z 20 do 40 ha, do której można ubiegać o pomoc na zalesiania w całym okresie programowania 2014-2020 - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Dokument trafił do prac rządowych i jest w trakcie opiniowania.

Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego PROW 2014-2020.

dofinansowanie zakupu komputerów, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy wnioskowali o dofinansowanie zakupu komputerów

Prawie 39 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci wpłynęło do biur powiatowych Agencji. Łączna kwota dofinansowania, o które wnioskowali rolnicy wyniosła ok. 58,4 mln złotych. Przyjmowanie wniosków...

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepis dotyczący zwiększenia maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na zalesienie w całym okresie programowania. Proponowana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększenie limitu z 20 ha do 40 ha umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym, ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. Zmiana związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między PROW 2014–2020, a przyszłym okresem programowania - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia, że część beneficjentów już osiągnęła próg zalesienia 20 ha i nie może ubiegać się o pomoc w kolejnych latach.

Uzasadnione jest zatem zwiększenie maksymalnej powierzchni przeznaczanej do zalesiania, mając na uwadze m.in. korzystny wpływ zalesień na łagodzenie zmian klimatu oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw, pieniądze, kowr

Rolnicy toną w długach, ale ustawa oddłużeniowa pomaga nielicznym

Ze 120 wniosków o przejęcie długu gospodarstwa w zamian za przeniesienie własności jego ziemi na rzecz Skarbu Państwa, większość pozostała bez rozpatrzenia, a do podpisania umów doszło w zaledwie ośmiu przypadkach. Nowe dane na temat...

Zaznaczono, że Europejski Zielony Ład wskazuje, że aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych i zwiększyć ich powierzchnię. Zmiana będzie więc wpływać na zwiększenie lesistości kraju. Nowe przepisy mogą dotyczyć ok. 2 tys. rolników.

Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie 15 marca, a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w roku 2021 r.

Resort przygotował także projekt rozporządzenia dotyczący poprzedniego okresu programowania - lat 2007-2013.

Chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenie wykonawczego KE. Zostały w nim usunięte przepisy ustanawiające ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności. W związku z tym kraje członkowskie same muszą określić taki termin.

Ministerstwo proponuje, by zgłoszenia zmian we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie było dokonywane w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli do 31 maja. Rozwiązanie obejmie ok. 9 tys. rolników.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj