Pieniądze na drogi dojazdowe do pól i stawy rozdzielone

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2023,10:20 Aktualizacja: 15-05-2023,10:24
A A A

Ponad 23 mln złotych rozdysponował Zarząd Województwa Małopolskiego na zadania wynikające w ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Środki w kwocie ok. 22 mln 281 tys. złotych trafią do 158 małopolskich gmin na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gminy otrzymają kwoty w przedziale od 30 tys. złotych do 350 tys. złotych, przy czym udział finansowy województwa stanowi 50-60 proc. wartości zadania.

„Przyznana kwota zależy od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok poprzedni” – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Świętokrzyskie, Zbigniew Koniusz, drogi powiatowe i gminne

Drogi powiatowe i gminne zostaną wyremontowane

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski podpisał umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . W tym roku do samorządów z regionu trafi ponad 141 mln zł rządowego wsparcia. Włodarz województwa...

Dotacje na zbiorniki

Władze regionu przyznały również dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, których zadaniem jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości użytkowej gruntów rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W tym roku przeznaczono na ten cel środki w wysokości powyżej 954 tys. złotych. Dofinansowanie przyznano 20 właścicielom gruntów, co stanowi największą liczbę beneficjentów od 2016 roku. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 50 tys. złotych, przy czym udział finansowy województwa stanowi maksymalnie 80 proc. wartości zadania.

Sprzęt ze wsparciem

„Ponadto powiaty otrzymały dofinansowanie stanowiące 80 proc. na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę powyżej 90 tys. złotych” – przekazuje UMWM.

W latach 2019-2022 najwięcej środków przyznano na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ponad 74 mln złotych, co pozwoliło gminom wyremontować 548 km dróg.

Na budowę i renowację zbiorników wodnych w latach 2019-2022 przekazano w sumie 1 858 tys. złotych. Za tę kwotę zrealizowano 40 zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w zakresie retencji o łącznej powierzchni 53 574 metrów kwadratowych.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu