Odtworzenie potencjału produkcji w gospodarstwach. Wciąż można się starać nawet o 300 tys. zł

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2023,18:25 Aktualizacja: 21-11-2023,18:26
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina, że do 29 grudnia br. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski od zainteresowanych odtwarzaniem potencjału produkcji rolnej już tradycyjnie niemal przez cały rok. Ze złożonych dotychczas w tym roku dokumentów wynika, że zainteresowani tym wsparciem ubiegają się o dofinansowanie w wysokości ok. 2,4 mln zł.

arimr, agencja, nabór, wnioski, dofinansowanie, wsparcie, inwestycje, ochrona wód, nawozy naturalne

Tylko 60 rolników złożyło na razie wnioski o wsparcie inwestycji związanych z nawozami. Czas się kończy

24 listopada to ostatni dzień na ubieganie się o wsparcie realizacji „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – przypomina Agencja Restrukturyzacji...

Warto przypomnieć, że kwota pomocy w ramach tego działania (finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) to maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może jednak przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Groźne zjawiska atmosferyczne i ASF

„Pomoc przysługuje dwóm grupom rolników. Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek: deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Drugą stanowią hodowcy trzody chlewnej poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF)” – wylicza ARiMR.

Jak dodaje, o dofinansowanie można się ubiegać, gdy spowodowane przez klęski żywiołowe lub niekorzystne zjawiska klimatyczne szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, wieloletnich uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Przy czym straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym odnotowano szkodę. Pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia straty – pomija się wówczas te, w których produkcja była najwyższa i najniższa.

arimr, agencja, nabór, wnioski, pomoc, wsparcie, zboże, kukurydza, rzepak, maliny

Kolejne nabory wniosków w ARiMR zakończone. Tylu rolników stara się o pomoc

17,6 tys. wniosków o wsparcie od plantatorów malin oraz 50,3 tys. wniosków o pomoc od producentów zbóż i roślin oleistych - zostało zrejestrowanych w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku szkoda także powinna sięgać wielkości co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Odtworzenie składników gospodarstwa

„Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wysokość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi być nowa. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń” – precyzuje Agencja.

Więcej informacji można znaleźć tutaj, a dokumenty aplikacyjne są dostępne tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu