Nadwyżka z ANR na pomoc dla działaczy opozycji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-01-2015,10:00 Aktualizacja: 16-01-2015,14:08
A A A
Poparto wniosek, by 25 mln zł przeznaczyć na pomoc dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale przepadła poprawka marszałka Bogdana Borusewicza (PO) w sprawie 60,5 mln zł na współpracę z Polonią. 
 
Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na 2015 r. głosowało 61 senatorów, przeciw było 30 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.
 
Mimo negatywnej opinii komisji budżetu i finansów publicznych Senat zgłosił poprawkę Jana Rulewskiego (PO), zgodnie z którą dodatkowe 25 mln zł miałoby być przeznaczone na realizację ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. 
 
Pieniądze te mają pochodzić z wyższych wpływów ze sprzedaży mienia przez Agencję Nieruchomości Rolnej.
 
Przyjęto także poprawki zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę (PO), które zakładają m.in., że o 500 tys. zwiększy się budżet Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kosztem Krajowej Rady Sądownictwa, a 4 mln zł, zamiast do KRS i Sądu Najwyższego, trafi do nadzoru budowlanego w każdym województwie.
 
Senat zgłosił także poprawki komisji budżetu i finansów (także przygotowane przez Kleinę) dotyczące pieniędzy dla Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Podczas uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie nieoczekiwanie poparcie posłów zyskały dwa wnioski - SLD oraz PSL. Obie dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań PAK - łącznie miało to być 30 mln zł. 
 
Zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez Senat 4 mln zł z PAK miałaby być przeznaczone na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Kolejne 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej. Tym samym na PAK pozostałoby 10 mln zł.
 
Kolejna zgłoszona przez Senat poprawka dotyczy przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i kulturalną poza granicami kraju i przeznaczenie tych pieniędzy na działalność radiową i telewizyjną. Chodzi o wsparcie tą kwotą Telewizji Polonia.
 
Senatorowie zaproponowali też, by przesunąć 21 mln 561 tys. zł wewnątrz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmniejszona ma być dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z jednoczesnym przeznaczeniem pieniędzy na "Centralne wsparcie w Obronie Narodowej". Chodzi o zwiększenie środków na zakupy materiałowe przez wojsko, m.in. amunicji.
 
Senat odrzucił natomiast pozostałe z 134 zgłoszonych poprawek, z których olbrzymią większość stanowiły wnioski przygotowane przez senatorów opozycji. Zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm.
 
Zgodnie z konstytucją parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące - projekt trafił do Sejmu pod koniec września. Jeżeli w tym czasie ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji izby. 
 
Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej, ale może przed jej podpisaniem zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy. 
 
Budżet na 2015 r. Sejm uchwalił w grudniu ub.r. Zgodnie z ustawą deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na 297 mld 172 mln 818 tys. zł, a wydatki na 343 mld 252 mln 818 tys. zł.  
 
Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB.
Poleć
Udostępnij