Na Śląsku dzielą jeszcze pieniądze z PROW 2007-2013

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2014,15:45 Aktualizacja: 16-01-2015,14:39
A A A
21 wniosków o dotacje na m.in. wiejskie wodociągi i kanalizację napłynęło w prawdopodobnie przedostatnim naborze do PROW na lata 2007-2013 w woj. śląskim. Planowany jest jeszcze jeden nabór dotyczący odnawialnych źródeł energii. 
 
Urzędnicy marszałka województwa zajmują się kilkoma elementami PROW: poprawą i rozwijaniem infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa oraz leśnictwa (m.in. scalanie gruntów i rolnicze zasoby wodne), odnową i rozwojem wsi (m.in. obiekty sportowe, kulturalne i rewitalizacja miejscowości), podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. wodociągi i kanalizacja), a także mniejszymi projektami realizowanymi poprzez zaangażowanie tzw. lokalnych grup działania.
 
Z całej regionalnej puli środków PROW (ok. 700 mln zł) zakontraktowano już zdecydowaną większość. Do wydania pozostały jeszcze środki w części dotyczącej podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wzięły się one przede wszystkim z oszczędności przy realizacji dotychczasowych projektów oraz przesunięć.
 
Jak przekazał PAP Witold Trólka z zespołu prasowego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, najpewniej ostatni już nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej trwał od 10 do 24 listopada. 
 
Na początku października zarząd woj. śląskiego zatwierdził listę z wcześniejszego naboru w tej dziedzinie - z 46 projektami, które powinny dostać 57,8 mln zł.
 
Łączna pula środków PROW 2007-2013 na podstawowe usługi wyniosła w regionie 324,1 mln zł. Urzędnicy marszałka zawarli dotąd 222 umowy na 288,8 mln zł dotacji, wypłacając z tej kwoty ponad 173,2 mln zł.
 
Z zakończonych już inwestycji w tej części PROW wybudowano m.in. 156 km sieci wodociągowych, 227 km sieci kanalizacyjnych, a także wybudowano lub odnowiono 12 oczyszczalni ścieków. 
 
Kupiono ponadto 13 pojazdów do wywozu odpadów komunalnych i oddano do użytku 12 zadaszonych lokalnych targowisk. 13 budynków wyposażono w kolektory słoneczne i zamontowano 34 zestawy instalacji oświetlenia ulicznego wykorzystujących m.in. odnawialne źródła energii.
 
Jak zaznaczył Trólka, w skali całego kraju planowany do przeprowadzenia przez regiony w ramach PROW jest jeszcze jeden konkurs dotyczący odnawialnych źródeł energii. 
 
Ma on obejmować tzw. mikroinstalacje prosumenckie (produkcja energii na własne potrzeby z oddawaniem nadwyżek do sieci - PAP). W całej Polsce na ten cel do podziału ma trafić ok. 17 mln euro niewykorzystanych środków.
Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich