Na obszary wiejskie trafi więcej pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-02-2019,17:15 Aktualizacja: 13-02-2019,19:17
A A A

Wprowadzenie przepisów w sprawie instrumentów finansowych do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - zakłada projekt noweli przyjęty przez rząd.

Sprawa dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa.

dopłaty bezpośrednie, wnioski o dopłaty przez internet, arimr, prow, oświadczenia w sprawie dopłat

Nie wszyscy muszą składać wnioski o dopłaty. Wystarczy oświadczenie

Do 14 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała oświadczania w sprawie dopłat bezpośrednich. Dokument mogą złożyć rolnicy gospodarujący na obszarze poniżej 10 ha. W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składać...

"Chodzi o nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego" - czytamy w dokumencie.

W praktyce, jak wyjaśniono, oznacza to, że podmioty będą mogły wystąpić do "zaangażowanych we wdrażanie Instrumentów Finansowych" banków z wnioskiem o kredyt preferencyjny objęty gwarancją ze środków instrumentu finansowego utworzonego w ramach PROW 2014-2020. "Regulacja stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji" - wskazano.

Wsparcie z instrumentu finansowego ma umożliwić finansowanie "znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych)" niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

Jak podkreślono, dzięki gwarancjom banki uzyskają zabezpieczenie części ryzyka kredytowego - do 80 proc. dla jednego kredytu.

Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 (planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro) do końca 2023 r. ma być utworzony portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. "Jeżeli zainteresowanie tą formą wsparcia będzie większe niż oceniono, możliwe będzie zwiększenie puli środków na ten cel" - zapowiedziano.

Według CIR dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej. Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej