Gminy wiejskie dostaną setki milionów na gospodarkę wodno-ściekową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2019,13:15 Aktualizacja: 14-06-2019,13:29
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 200 mln zł w formie pożyczek, na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, czy podłączania budynków do kanalizacji na terenach niezurbanizowanych.

Nabór wniosków rozpocznie się 17 czerwca, a budżet programu na lata 2019-2023 wynosi wspomniane 200 mln zł - poinformował Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

wapnowanie, regeneracja gleb, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, rafał romanowski, NFOŚiGW, sławomir kmiecik

Fundusz poprawia wiceministra. Zamieszanie z wapnowaniem

Nie - jak podał wiceminister rolnictwa - ODR-y, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi mają realizować program wapnowania gleb. Wkrótce powinien...

Jak wyjaśniono, beneficjentami ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą udzielać dofinansowania beneficjentom końcowym, czyli: jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom świadczącym usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Pomoc finansowa będzie udzielana w formie preferencyjnych pożyczek (WIBOR - 3M, lecz nie mniej niż 2 proc.), które wojewódzkie fundusze będą mogły częściowo umorzyć. W zależności od zamożności gminy będzie to 50 lub 30 proc.

Fundusz tłumaczy, że przykładowe inwestycje, które mają szansę na wsparcie (również dla budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) to: lokalne oczyszczalnie ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie o przepustowości powyżej 50 RLM; przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków; sieć kanalizacji sanitarnej dla obszaru, gdzie gęstość zabudowy jest wystarczająca, by budowę można było uznać za ekonomicznie uzasadnioną; podłączenia kanalizacyjne do budynków; ujęcia wody, stacje uzdatniania wody; sieć wodociągowa; podłączenia budynków do sieci wodociągowych.

Z finansowania wyłączone będą podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej