Dziesiątki tysięcy rolników ubiegają się o pomoc klęskową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2016,9:50 Aktualizacja: 08-12-2016,10:22
A A A

Około 45 tys. wniosków wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - poinformowała Agnieszka Szymańska, rzecznik agencji. Rząd przeznaczył na tę pomoc 100 mln zł.

Wnioski mogli składać rolnicy, którzy ponieśli w 2016 roku straty spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny, suszę lub ujemne skutki przezimowania, a szkody w danej uprawie wyniosły powyżej 70 proc. lub co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. powierzchni upraw. Wnioski można było składać do 5 grudnia.

arimr, ustawa o arimr, umarzanie wierzytelności, fundusze unijne, wnioski rolników o pomoc, andrzej duda

Prezes ARiMR będzie miał większe uprawnienia

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o ARiMR, która zakłada, że prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie do 15...

W naborze dotyczącym gospodarstw, w których powstały szkody na co najmniej 70 proc. powierzchni w danej uprawie wpłynęło ok. 9 tys. 970 tys. wniosków. W drugim - dotyczącym gospodarstw, w których powstały szkody na co najmniej 50 proc. powierzchni w danej uprawie lecz mniej niż 70 proc. złożono ok. 34,2 tys. wniosków.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników jest ustalana jako iloczyn deklarowanej we wniosku przez rolnika powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o połowę dla rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej 50 proc. swoich upraw w tym roku od chociaż jednego ryzyka. Pomoc będzie przyznana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt