Dopłaty bezpośrednie 2015. Wypłata pieniędzy nie jest zagrożona

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2016,8:10 Aktualizacja: 19-02-2016,8:54
A A A

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa zapewnił, że wypłata dopłat bezpośrednich nie jest zagrożona i wszyscy ubiegający się o nie rolnicy dostaną pieniądze do końca czerwca.

Polityk podkreślił, że problemy z wypłatami są związane z uruchamianiem całkowicie nowego sytemu informatycznego w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodał, że system jest znacznie bardziej skomplikowany niż ten z 2004 r., który był wdrażany przez 2 lata.

płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, płatność  na zazielenianie

Dopłaty bezpośrednie płyną na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia 2015 roku do 3 lutego br. przekazała na konta bankowe blisko 791 tysięcy rolników 3,35 miliarda złotych. Wypłatę płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła tradycyjnie 1 grudnia....

O problemach z budową systemu informatycznego wiadomo było już w połowie ubiegłego roku. Andrzej Gross, poprzedni prezes ARiMR w piśmie do resoru rolnictwa z listopada  przewidywał opóźnienie wypłacanie dopłat. Zaznaczył, że nowy prezes agencji Daniel Obajtek zaczął urzędowanie od podpisywania aneksów i w rezultacie wypłaty udało się uruchomić od 1 grudnia.

W najbliższych dniach planowane jest wdrożenie następnych modułów pozwalających na wypłatę dopłat dla kolejnych grup rolników. A w kwietniu ma nastąpić wdrożenie modułu informatycznego pozwalającego na naliczanie płatności dla rolników podlegających kontroli na miejscu, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz rolników, którzy mają obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych.

Zarudzki przypomniał, że 80 proc. rolników (ponad 1 mln osób) dostało 50 proc. zaliczki dopłat bezpośrednich. Do 16 lutego pieniądze otrzymało ponad 785 tys. rolników (58 proc. osób). W sumie w tym roku dopłaty dostanie 1,355 mln rolników.

Od 1 grudnia ub.r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok ponad 3,35 mld złotych.

- Niezadowolenie rolników bierze się stąd, że mieli obiecane wcześniejsze dopłaty ze względu na trudną w ubiegłym roku sytuację w rolnictwie - tłumaczył wiceminister. Zaznaczył, że obietnica nie mogła być dotrzymana, "bo nie było narzędzia, które by umożliwiało tę wypłatę". Jak dodał, zdaje sobie sprawę, że najpóźniej środki dostaną gospodarstwa duże, ale większość beneficjentów powinna je otrzymać do końca kwietnia.
rolnictwo, kredyt obrotowy, dopłaty

Kredyt obrotowy dla rolników. Zanim trafią dopłaty

Rolnicy będą mogli uzyskać półroczne kredyty obrotowe; prawdopodobnie będą one dostępne z końcem lutego - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Preferencyjna linia kredytowa, z której mogliby korzystać rolnicy,...

- By pomóc rolnikom, ARiMR uruchomi kredyty obrotowe, które będą dostępne w bankach współpracujących z ARiMR, na początku marca, obecnie trwa podpisywanie umów - poinformowała Halina Szymańska, wiceprezes Agencji.

Kredyt będzie można wziąć na 6 miesięcy do wysokości jednolitej płatności obszarowej pomniejszonej o zaliczkę. Jest to kredyty nieoprocentowany dla rolników, kredytobiorca będzie musiał jedynie zapłacić prowizję w wysokości 0,25 proc. jego wartości.

- Zmiany kadrowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w żaden sposób nie można wiązać z tym, czy będą czy nie będą przekazywane płatności bezpośrednie - powiedział Zarudzki.

Według informacji PAP uzyskanych w Agencji, Obajtek zmienił wszystkich prezesów oddziałów wojewódzkich oraz zwolnił ponad 300 (na 314) kierowników biur powiatowych. Na razie mianował ponad 170 nowych.

- ARiMR w ostatnich dniach, tygodniach miesiącach zajmowała się głównie sprawami personalnymi, zmianą kierownictwa, wymiana kierowników powiatowych i regionalnych i nie pracowała. Nie ma innej przyczyny w opóźnieniu dopłat, jak zajęcie się przez Agencje własnymi problemami, a nie tym, aby służyć rolnikom - powiedział z kolei poseł PSL Mirosław Maliszewski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie