Budżet rolny 2021 rozliczony. Jakie były dochody i wydatki?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-06-2022,8:00 Aktualizacja: 26-06-2022,10:13
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa przyjęła sprawozdanie ministerstwa rolnictwa z wykonania budżetu rolnego w 2021 r. Informację w tej sprawie przedstawił wiceminister Lech Kołakowski.

Budżet MRiRW obejmuje cztery części: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne oraz Rybołówstwo. W budżecie 2021 r. zaplanowano dochody na poziomie 74,9 mln zł, a wydatki na ponad 5,5 mld zł. Zostały jednak zwiększone ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na ponad 2,2 mld zł. Nastąpiły także inne zmiany i na koniec 2021 r. planowane wydatki ogółem sięgnęły niemal 7,8 mld zł.

długi branży rolno-spożywczej, Adam Łącki, Krajowy Rejestr Długów

Branża rolno-spożywcza mniej zadłużona. Ale liczby wciąż przerażają

Zaległości sektora rolno-spożywczego wobec wierzycieli to 775 mln zł. To o 14 proc. mniej niż w 2020 r. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Z największymi długami borykają się gospodarstwa z działalnością mieszaną: uprawą roli...

- Ostatecznie wydatki resortu w 2021 r. były zrealizowane w kwocie ok. 7,2 mld zł (92,1 proc. planu po zmianach). W poszczególnych częściach budżetowych wydano: na rolnictwo - ok. 1,5 mld zł (79,7 proc. planu po zmianach); na rozwój wsi - ok. 5,5 mld zł (96,3 proc.); rynki rolne - 43,9 mln zł (98,5 proc.) oraz na rybołówstwo - 117,6 mln zł (90,6 proc.) - poinformował Kołakowski.

Część wydatków została ponadto ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 509 mln zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane znacznie powyżej planu (ponad 900 proc.) i wyniosły 692 mln zł, głównie za sprawą nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z tytułu rozliczenia nadwyżki za 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wystąpienia nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez ARiMR.

W ramach budżetów wojewodów, wydatki ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo za 2021 r. zrealizowane zostały za ponad 3,7 mld zł tys. zł - ponad 99 proc. budżetu po zmianach (3,8 mld zł).

Wydatki na rolnictwo zostały uzupełnione przez środki UE. Dochody takie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zapisano na poziomie 22 mld zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - 336,8 mln zł. W 2021 r. wykonano dochody w ramach WPR w wysokości 21,4 mld zł i w ramach PORiM 2014-2020 - 262,7 mln zł.

Kołakowski podkreślił, że budżet rolny 2021 r. "został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów". - Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu rolnego - poinformował Marek Adamiak, dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi NIK.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Komisja bez głosowania przyjęła sprawozdanie pozytywnie go oceniając. Ocena zostanie następnie przedstawiona na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej