Będzie pomoc dla rolników dotkniętych przez klęski żywiołowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2017,9:25 Aktualizacja: 02-02-2017,14:45
A A A

Listy rolników ubiegających się o pomoc w związku ze stratami poniesionymi w wyniku klęsk żywiołowych zostaną ogłoszone na początku marca tego roku, a rozpatrywanie wniosków zakończy się do lipca - poinformowała dyrektor z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małgorzata Niemiec.

Do ARiMR wpłynęło ponad 600 wniosków, najwięcej z województwa mazowieckiego - zaznaczyła dyrektor departamentu działań inwestycyjnych. Rolnicy ubiegają się o pomoc w wysokości ok. 40 mln zł.

sad, sadownictwo, jabłka, owoce, dokarmianie pozakorzeniowe, susza

Susza w sadach oznacza poważne straty

Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do suszy w całym kraju. Panujące warunki są przyczyną niskiej kondycji drzew w wielu sadach, owoce przestały przyrastać, nie wybarwiają się a w niektórych przypadkach dochodzi...
Pod koniec stycznia Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków o wsparcie dla gospodarstw, które poniosły straty w wyniku klęsk żywiołowych. Pieniądze uzyskane z ARiMR mają pomóc w odtworzeniu produkcji rolnej, czyli np. pozwolą na zakup nowych maszyn rolnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana m.in. wysokość szkód w gospodarstwie oraz to, czy dana plantacja była ubezpieczona.

Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego (ze względu na wyższy wskaźnik dochodowości) i druga dla rolników z pozostałych województw.

Pomoc przysługuje tym rolnikom, u których stwierdzono straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

Rolnik na "inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 maksymalnie będzie mógł dostać 300 tys. zł, ale dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

[WIDEO] W 2015 roku susza dała się we znaki rolnikom w całym kraju

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"