Banki zarabiają mniej niż przed rokiem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2015,8:25 Aktualizacja: 21-12-2015,10:34
A A A
 
Od stycznia do końca września wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,4 mld zł, czyli o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
 
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące sektora bankowego w pierwszych trzech kwartałach br. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 4,6 proc. i wyniosła 1605,8 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,3 proc., do 953,0 mld zł, a depozytów o 10,5 proc., do 889,6 mld zł.
podatek bankowy, podatek od aktywów banków, wojciech jasiński

Podatek bankowy już w Sejmie

Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) trafił już do marszałka Sejmu. Stawka podatku wyniesie 0,0325 proc. i będzie naliczana miesięcznie. - Podatkiem będą objęte banki krajowe, oddziały...
 
"Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,9 proc. do 41,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 8,2 proc. do poziomu 26 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 10 mld zł (spadek o 2,3 proc.). Ponadto, w okresie I-IX 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 18,9 proc. i wyniosły 0,9 mld zł" - głosi komunikat GUS.
 
Urząd dodaje, że koszty działania banków wzrosły o 1,8 proc. do 20,9 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 54,2 proc., czyli 11,3 mld zł (-0,5 proc.), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 4,6 proc. do 9,5 mld zł.
 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, dodaje GUS, wyniosły 5,2 mld zł (o 11,1 proc. mniej niż rok wcześniej), z czego 99,2 proc. tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek.
 
"Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw" - głosi komunikat.
 
W rezultacie, dodaje GUS, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,2 mld zł (o 13,3 proc.) i osiągnął 14 mld zł. Natomiast podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,7 mld zł (o 13,8 proc. mniej niż rok wcześniej).
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement