ARiMR: ponad 920 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
12-06-2024,8:50 Aktualizacja: 12-06-2024,8:54
A A A

922 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie wpłynęło dotychczas do ARiMR - poinformowała we wtorek Agencja. Nabór trwa do 1 lipca, a wniosek można złożyć wyłącznie przez internet. Agencja zwróciła uwagę na zmiany w przepisach dotyczących ekoschematów.

Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. W życie weszły już zapowiadane wcześniej zmiany w zasadach dotyczących warunkowości.

arimr, agencja, materiał siewny, dopłaty

Można już składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Jakie są stawki?

„Od 25 maja do 10 lipca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” - przypomina Agencja...

Modyfikacje przepisów dotyczą m.in: zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości; minimalnej okrywy glebowej w najwrażliwszych okresach; zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych; minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, zachowania elementów krajobrazu oraz zakazu przycinania drzew i żywopłotów w okresie lęgowym ptaków.

Obowiązkowy do niedawna wymóg ugorowania gruntów został zastąpiony dobrowolnym wyłączeniem ich z użytkowania. Rolnicy realizujący ten ekoschemat będą otrzymywali płatność za wyłączenie z produkcji gruntów ornych do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 126,52 euro/ha, tj. ok. 563 zł/ha.

Niedawno przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia br.

Będzie też nowa płatność – dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacji Komisji Europejskiej. 

Poleć
Udostępnij