ARiMR pomoże gospodarstwom, którym grozi utrata płynności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2022,10:00 Aktualizacja: 21-10-2022,20:28
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. np. gradobicia, czy powodzi w gospodarstwie - poinformował resort rolnictwa. O pomoc w wysokości 5 lub 10 tys. zł będzie można wnioskować do 15 listopada.

Resort wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że wsparcie będzie możliwe w związku ze zmianą rozporządzenia rządu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji.

Szacowanie szkód łowieckich, Lasy Państwowe, obwody łowieckie,

Szacowanie szkód w praktyce. To warto wiedzieć

Szkody wyrządzane na użytkach rolnych przez dziką zwierzynę dotykają co roku wielu rolników. Warto zatem wiedzieć co nieco o aktualnej procedurze ich szacowania. Na przykład, co powinien zawierać wniosek o określenie szkód łowieckich?...

"Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych" - poinformowano.

Wyjaśniono, że zjawiska atmosferyczne, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to: grad, deszcz nawalny, przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję) oraz susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji).

Ministerstwo przekazało, że pomoc w wysokości 10 tys. zł będzie wypłacana, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie oraz 5 tys. zł, kiedy wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe należy do 15 listopada złożyć wniosek do właściwego biura powiatowego ARiMR (ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc).

Resort dodał, że do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.: kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód; zgodę współwłaścicieli w przypadku, gdy gospodarstwo jest przedmiotem współwłasności.

Za datę złożenia wniosku uważa się dzień wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji. Postępowania w sprawie przyznania pomocy nie będzie wszczęte, jeśli wniosek zostanie złożony, bądź wpłynie do ARiMR po 15 listopada.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu